Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

SV 607/2008 Ob-3748/08 , Stran 1420
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 607/2008 z dne 8. 4. 2008, je stanovanje D.3N.ST15 v III. nad. v izmeri 85,89 m2 stanovanjske površine, št. etaže 6, z ident. št. dela stavbe 0659/0064/020, v Mariboru, Žitna ulica 10, k.o. Tabor, shramba SD15 v kleti I v izmeri 4,29 m2 nestanovanjske površine, št. etaže 2 z iden. št. dela stavbe 0659/0063/529 v Mariboru, Žolgarjeva ulica 17, k.o. Tabor, parkirno mesto II.KB-PM 59 v kleti II v izmeri 12,33 m2 nestanovanjske površine, št. etaže 1 z ident. št. dela stavbe 0659/0063/368, v Mariboru, Žolgarjeva ulica 17, k.o. Tabor, last Perša Lidije do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 13. 6. 2007 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 17. 3. 2008, zastavljeno v korist upnice Sparkasse d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 152.000,00 CHF s pripadki.