Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

SV 606/2008 Ob-3747/08 , Stran 1420
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 606/2008 z dne 3. 4. 2008, sta bili nepremičnini, in sicer: – poslovni prostor št. 9, v izmeri 42,39 m2, ki se nahaja v II. nadstropju objekta B, ki stoji na parc. št. 422/10, vpisanem pri vložku št. 41, k.o. Melje in pripadajoči del skupnih površin v izmeri 7,60 m2, kar predstavlja hodnik in sanitarije v II. etaži in stopnišče, na naslovu Melje, Ulica heroja Šaranoviča 79-29, kot glavna nepremičnina, – poslovni prostor št. 10 v izmeri 20,57 m2, ki se nahaja v II. nadstropju objekta B, ki stoji na parc. št. 422/10, vpisanem pri vložku št. 41, k.o. Melje in pripadajoči del skupnih površin v izmeri 3,69 m2, kar predstavlja hodnik in sanitarije v II. etaži in stopnišče, na naslovu Melje, Ulica heroja Šaranoviča 79-29, kot druga nepremičnina, last zastaviteljice Simone Bojanovič, EMŠO 2511961505927, stanujoče Maribor, Pod Pohorjem 023, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 3. 2008, sklenjene med Kajzer Tadejem s.p., Ptujska c. 327c, Dogoše, kot prodajalcem in Simonovič Bojano, stanujočo Razvanje, Pod Pohorjem 023, kot kupovalko, zastavljena v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 78.500,00 CHF s pripadki oziroma v euro protivrednosti po prodajnem podjetniškem tečaju upnice za CHF na dan plačila, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve 31. 3. 2033.

AAA Zlata odličnost