Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

SV 213/08 Ob-3746/08 , Stran 1420
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič, opr. št. SV 213/08 z dne 7. 4. 2008, je nepremičnina – stanovanje v prvem nadstropju stanovanjske stavbe, s pripadajočo kletjo, v skupni izmeri 71,95 m2, na naslovu Cankarjeva cesta 22, Tržič, stoječe na parc. št. 57/3, k.o. Tržič, v lasti Marijana Jurkića, Partizanska ulica 23, 4290 Tržič, na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 3. 2008, sklenjene s prodajalcem Halidom Mulalićem, Cankarjeva cesta 22, Tržič, zastavljena v korist UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična št. 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve višini 85.300,00 CHF, z obrestno mero v višini veljavnega 12-mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,60% letno, z efektivno obrestno mero v višini 4,66% letno, po pogojih veljavnih na dan 20. 3. 2008 in ob predpostavki enkratnega črpanja kredita, z rokom vračila v 360-mesečnih anuitetah, od katerih zadnja anuiteta in kredit v celoti zapade 30. 4. 2038, z možnostjo predčasne zapadlosti oziroma enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani upnice v primerih, določenih v 19. točki pogodbe o dolgoročnem deviznem kreditu v CHF št. KR01 272273010, z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost