Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

SV 207/08 Ob-3745/08 , Stran 1420
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič, opr. št. SV 207/08 z dne 4. 4. 2008, je nepremičnina z ident. št. dela stavbe 2122-103-6, stoječa na parc. št. 197/10, k.o. Huje, Okrajnega sodišča v Kranju, ki v naravi predstavlja stanovanje v 2. nadstropju na naslovu Planina 30, Kranj, v skupni izmeri 44,14 m2, stoječem na parc. št. 197/10, k.o. Huje, v lasti Almira in Suvade Mehmedović, Savska cesta 36, Kranj, vsakega do 1, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 31. 3. 2008, sklenjene med prodajalko Doro Gorjanc, Gubčeva ulica št. 03, Kranj ter kupcema Almirom in Suvado Mehmedović, zastavljena v korist UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000, Ljubljana, matična št. 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve višini 94.000,00 CHF, z obrestno mero v višini veljavnega 12-mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,60% letno, z efektivno obrestno mero v višini 4,69% letno, po pogojih veljavnih na dan 26. 3. 2008 in ob predpostavki enkratnega črpanja kredita, z rokom vračila v 336-mesečnih anuitetah, od katerih zadnja anuiteta in kredit v celoti zapade 30. 4. 2036, z možnostjo predčasne zapadlosti oziroma enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani upnice v primerih, določenih v 19. točki pogodbe o dolgoročnem deviznem kreditu v CHF št. KR01 272693020, z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost