Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

SV 57/07 Ob-3744/08 , Stran 1420
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju denarne terjatve SV 57/07 z dne 13. 2. 2007 in dodatka k temu sporazumu, opr. št. SV 376/07 z dne 18. 10. 2007, notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj Gradca, je bila nepremičnina – stanovanjski del št. 6 v tretji etaži, v izmeri 60,85 m2, z ident. št. dela stavbe 30/6, na naslovu Javornik 27, Ravne na Koroškem, vpisano pri podvložku št. __/6, k.o. Ravne, ki stoji na parc. št. 92/2, vpisano pri vl. št. 184 k.o. Ravne, last zastavitelja Ferk Damjana do celote, zastavljena v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 42.000,00 CHF, v evro protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaj ECB za CHF na dan plačila, z dogovorjenimi obrestmi in drugimi nadomestili, določeni s to pogodbo.

AAA Zlata odličnost