Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

SV 285/08 Ob-3743/08 , Stran 1420
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 285/08 z dne 4. 4. 2008, je bilo stanovanje št. 1 v skupni izmeri 70,51 m2, katerega lastnik je Mohar Srečko, roj. 31. 8. 1958, stanujoč Begunje na Gorenjskem 161, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Begunje 161, 4275 Begunje na Gorenjskem, z identifikacijsko št. 657.ES in leži na parc. št. 107/18, ki je pripisana pri vl. št. 1307 k.o. Begunje, v zemljiški knjigi okrajnega sodišča v Radovljici, skupaj s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter pripadajočim zemljiščem, zastavljeno v korist Banke Koper d.d., Pristaniška 14, 6000 Koper, enotna identifikacijska številka 5092221, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000,00 EUR s pp. z zapadlostjo 30. 4. 2018.

AAA Zlata odličnost