Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

SV 267/08 Ob-3742/08 , Stran 1420
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz Žalca, opr. št. SV 267/08 z dne 7. 4. 2008, je bila zastavljena nepremičnina -stanovanje v stanovanjski hiši Gregorčičeva 6, stanovanje v drugem nadstropju v izmeri 60,67 m2, ki v naravi obsega sobo v izmeri 23,88 m2, kuhinjo v izmeri 18 m2, kopalnico v izmeri 4,71 m2, predsobo v izmeri 2,08 m2 ter klet v izmeri 7,52 m2 in klet v izmeri 4,48 m2, vpisani v vložek št. 1548, k.o. Celje, identifikator nepremičnine pa v času sklepanja tega notarskega zapisa še ni znan, vse v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, matična številka 5446546, za denarno terjatev banke - upnice po pogodbi o dolgoročnem deviznem kreditu v CHF št. VE01 282399010 v višini 143.000,00 CHF, z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega 12-mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,65% p.a., kar znaša na dan 18. 3. 2008 skupaj 4,61% p.a. z efektivno obrestno 4,70% p.a., po pogojih veljavnih na dan 19. 3. 2008 ter ob predpostavki enkratnega črpanja kredita, z zamudnimi obrestmi v skladu z zakonom oziroma zamudnimi obrestmi, določenimi z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah banke, skupaj z ostalimi stroški in pripadki, z zapadlostjo kredita 31. 3. 2037 oziroma je zapadlost pred tem rokom odvisna od odstopa upnice, kot vse izhaja iz navedene pogodbe.