Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

SV 219/2008 Ob-3741/08 , Stran 1420
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 219/2008 z dne 7. 4. 2008, je enosobno stanovanje št. 1, v izmeri 64,20 m2, v večstanovanjskem objektu Gorkega ulica 025, 2000 Maribor, ki stoji na parceli št. 852 k.o. Tabor, katerega lastnica je zastavna dolžnica Nada Ilić, EMŠO 0501964505429, stanujoča Ulica 10. oktobra 3, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe z dne 28. 12. 2007, sklenjene med družbo Mixajlo d.o.o. kot prodajalko in zastavno dolžnico kot kupovalko, ter na podlagi originalne overjene kupoprodajne pogodbe št. 217-41/2004-02/03-1 z dne 22. 4. 2004, sklenjene med Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor, kot prodajalcem in družbo Mixajlo d.o.o., kot kupovalko, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 04, Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 28.350,00 CHF s pripadki.