Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

Ob-3565/08 , Stran 1402
Razpisna komisija, ki jo je imenoval nadzorni svet Komune, javno komunalnega podjetja Beltinci d.o.o., Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, objavlja na podlagi določil Statuta podjetja razpis za delovno mesto direktorja Komune, javno komunalnega podjetja Beltinci d.o.o. Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba tehnične ali družboslovne smeri; – najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delih; – državljanstvo RS; – predložitev programa poslovanja podjetja za mandatno obdobje. Mandat direktorja traja 4 leta. K prijavi je potrebno poleg programa poslovanja podjetja predložiti še naslednja dokazila: – notarsko overjeno kopijo diplome; – fotokopijo potrdila o državljanstvu RS; – dokazila o delovnih izkušnjah na vodstvenih delovnih mestih; – potrdilo pristojnega organa o nekaznovanju kandidata in potrdilo o tem, da kandidat ni v kazenskem postopku (potrdili na smeta biti starejši od 1 meseca). Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev s kratkim življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj in programom poslovanja podjetja kandidati pošljejo v roku 15 dni po objavi razpisa na naslov: Komuna, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o., Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, s pripisom »ne odpiraj – razpis za direktorja«. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonsko določenem roku.

AAA Zlata odličnost