Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

Št. 76/2008 Ob-3564/08 , Stran 1402
Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija razpisuje na podlagi 36. in 37. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije prosto delovno mesto direktorja Gozdarskega inštituta Slovenije. Kandidat mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje: – ima doktorat znanosti iz gozdarstva ali iz področij temeljnih dejavnosti Inštituta ter izpolnjuje pogoje za odgovornega nosilca projektov ARRS, – ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih nalog, – ima sposobnosti za organiziranje in vodenje raziskovalnega dela, – izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon oziroma ustrezen predpis. Izbrani kandidat bo na razpisano mesto imenovan za pet let. Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev in – vizijo dela in razvoja Gozdarskega inštituta Slovenije, – življenjepis, – bibliografijo, naj kandidati pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Prijava na razpis«. Kandidati bodo povabljeni na predstavitev svoje vizije dela in razvoja Gozdarskega inštituta Slovenije. Vse potrebne dokumente (Program dela JRO, Poročilo o delu GIS 2007) lahko kandidati prejmejo v upravi Gozdarskega inštituta Slovenije. Vse prijavljene kandidate bomo o izboru obvestili v 30 dneh po objavi razpisa.

AAA Zlata odličnost