Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1523. Popravek Odloka o Lokacijskem načrtu za ureditveno območje plinovoda R-21-a Šmarje pri Jelšah–Slovenske Konjice, stran 3650.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 14. redni seji dne 27. 3. 2008 sprejel
Popravek
Odloka o Lokacijskem načrtu za ureditveno območje plinovoda R-21-a Šmarje pri Jelšah–Slovenske Konjice
V Odloku o Lokacijskem načrtu za ureditveno območje plinovoda R-21-a Šmarje pri Jelšah–Slovenske Konjice (odlok št. 350-4/87-1 z dne 5. 3. 1987), objavljenem v Uradnem listu SRS, št. 11 dne 20. 3. 1987 se popravi 2. člen tako, da se glasi:
2. člen
Trasa plinovoda poteka po naslednjih katastrskih občinah in parcelah:
K.o. Lipoglav, parcela št.:
1379/2, 43/6, 47, 1, 43/4, 44. 43/1, 43/2, 1403/2, 1403/1, 1379/1, 1379/6, 38/4, 38/5, 1403/4, 1379/1, 26, 25/2, 25/1, 9/6, 9/5, 22, 9/1, 13, 9/7, 11/1, 10, 9/1, 480/2, 479, 486/1, 486/2, 491/l, 490, 195, 640/2, 644, 646, 655/6, 647, 658, 655/5, 650, 653, 652/1, 654/1, 655/1.
K.o. Zbelovska gora, parcela št.:
579, 1485, 1415/4, 1415/2, 1413, 1487, 1488, 1423, 1421, 1427/1, 1427/2, 1426, 1429, 1495/5.
K.o. Loče, parcela št.:
291, 289, 294, 295, 296, 284, 51, 851/2, 825, 54, 70, 69/4, 69/2, 830, 69/3, 92/29, 79/1, 79/5, 80. 824, 79/2, 125, 97/1, 97/3, 72/1, 79/3, 852, 854, 104, 115/6, 108, 106, 107/1, 115/2, 115/5, 115/4.
Odcep Loče, k.o. Loče, parcela št.:
104, 107/1, 107/2, 854, 102, 6, 8, 822, 13, 857, 134/2, 135/1, 851/3, 18/2, 856/1, 18/1, 821/1, 188,180, 181, 187, 190/1, 190/2, 190/3, 191, 182/1, 183/1, 186/1, 186/2, 196/2, 820/1, 155, 197/3, 202/1, 818/2, 198/2, 198/1, 198/3, 817, 818/1, 875, 134/2.
K.o. Žiče, parcela št.:
1311/2, 1361, 1310/2, 1294/1, 1294/3, 1335/3, 1270/2, 1287/1, 1288, 1185/2, 1185/3, 1186/3. 1185/1, 1186/2, 1179/1, 1181, 1180, 1178, 1175, 1169/2, 1169/1, 1166, 1119/1, 1120/1, 1119/2, 1338/1, 1164/1, 1164/2, 1126, 1338/2, 106, 1335/1, 1335/45, 1335/46, 1139, 1138/1, 1132/2, 1145/1, 1144, 1146, 1158/1, 1154/3, 1147/3, 1156, 1148/1, 1149, 1054, 1041/6, 1042, 1041/7, 1041/12, 1038/1, 1039/1, 1039/2, 1039/4, 1371, 1038/2.
K.o. Konjiška vas, parcela št.:
1572, 1590, 1374, 1367/1, 1373, 1352/1, 1371, 1360, 1267, 1503/1, 1503/10, 1509, 1957, 1956/1, 1949, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1947, 1948/2, 1946, 1945, 1944, 1863, 1828, 1827, 1826, 1822, 1821, 1820, 1819, 1818, 1817, 1816, 1815, 1811, 1809, 1808, 1807, 1806, 1805, 1804, 1803, 221/4.
K.o. Konjice, parcela št.:
497/2, 497/1, 498/2, 498/1, 498/5, 498/6, 498/3, 498/7, 498/8, 499/2, 1340, 499/1, 507, 508, 510, 512, 504/2, 523, 520, 522, 521, 525, 530/1, 531, 537/1, 529, 532, 528/2, 535/1, 2, 479/12, 479/14. 479/17, 479/18, 479/21, 479/36, 1610/1.
Št. 032-0003/2008-11
Slovenske Konjice, dne 27. marca 2008
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.