Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008

Kazalo

5378. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov v Občini Škocjan, stran 16147.

Skladno z Odlokom o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 18/02), 9. točko 6. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06) ter 6. členom Odloka o ustanovitve javnega podjetja CeROD, d.o.o. (Uradni list RS, št. 65/05) je Občinski svet Občine Škocjan na 19. redni seji dne 16. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o izvajalcu gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov v Občini Škocjan
1. člen
Vsa pooblastila v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov z izvorom na območju Občine Škocjan, se podelijo Javnemu podjetju CeROD, d.o.o., center z ravnanje z odpadki, Kettejev drevored 3, Novo mesto.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, velja pa do preklica.
3. člen
Z dnem objave tega sklepa se preneha uporabljati prvi odstavek 5. člena Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 18/02).
Št. 354-0074/2008
Škocjan, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.