Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008

Kazalo

5368. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009, stran 16133.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 122/07, 64/08), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) ter 18. in 86. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 s spremembami) je Občinski svet Občine Tržič na 18. redni seji dne 11. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009
1. člen
Besedilo četrtega odstavka 12. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009 se dopolni tako:
»Namenski prihodki proračuna so prihodki po Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, in sicer sorazmerni del, ki pripada lokalni skupnosti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101-150/2007-51
Tržič, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.