Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008

Kazalo

5366. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 16126.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US in 126/07) in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 19. redni seji dne 11. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Občinski svet Občine Škofja Loka je odločil, da nepremičnini parc. št. 1355/10, travnik v izmeri 99 m2, k.o. Stari Dvor, preneha status javnega dobra.
2.
Na nepremičnini iz prejšnje točke pridobi lastninsko pravico Občina Škofja Loka.
3.
Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Škofja Loka izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa.
4.
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnje točke, Okrajno sodišče v Škofji Loki, po uradni dolžnosti, pri nepremičnini iz 1. točke tega sklepa, izbriše zaznambo o javnem dobru.
5.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-0020/2008
Škofja Loka, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.