Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008

Kazalo

5362. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007, stran 16123.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 22. seji dne 15. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007.
2. člen
Proračun Mestne občine Ljubljana je bil realiziran v višini 248.943.780 eurov.
Realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana je izkazana v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna.
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana po proračunskih uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna.
3. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-89/2008-24
Ljubljana, dne 15. decembra 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.