Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008

Kazalo

5359. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi mrliške vežice na območju Občine Kuzma za leto 2009, stran 16122.

Na podlagi 47. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 12/01) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Kuzma na 14. redni seji dne 10. decembra 2008 sprejel
S K L E P
o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi mrliške vežice na območju Občine Kuzma za leto 2009
1. člen
Enoletna cena najemnine za najem prostora za vsak posamezni grob znaša 14,00 EUR.
V ceno ni vračunan 20% davek na dodano vrednost.
2. člen
Cena uporabe mrliške vežice za en dan znaša 17,00 EUR, za dva dni uporabe pa 28,00 EUR. V ceno ni vračunan 8,5% davek na dodano vrednost.
S ceno se pokrivajo stroški čiščenja, ogrevanja, električne energije in ostale komunalne storitve.
3. člen
Vzdrževalnina se poravna s plačilnim nalogom v enkratnem znesku.
4. člen
Zbrana sredstva iz 1. in 2. člena tega sklepa se namensko uporabljajo za vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic.
5. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi mrliške vežice na območju Občine Kuzma za leto 2008 (Uradni list RS, št. 119/07).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. januarja 2009 dalje.
Št. 900-3/2008-5
Kuzma, dne 10. decembra 2008
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost