Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008

Kazalo

5357. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcu pri Osnovni šola Kuzma za leto 2009, stran 16121.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, ZVrt-UPB2 in 25/08), 2., 4., 19. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Kuzma na 14. redni seji dne 10. decembra 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcu pri Osnovni šola Kuzma za leto 2009
1.
Ekonomska cena vzgojno-varstvenega programa v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Kuzma – enota vrtca, znaša na otroka za starostno skupino od 3. leta do vstopa v šolo mesečno 358,88 €.
2.
Za dneve odsotnosti, ko ni zagotovljeno varstvo, se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje odbitek celotne dnevne oskrbnine. Dneve odsotnosti otroka v primeru bolezni, se staršem višina plačila zniža za stroške neporabljenih živil.
Za izostanek do dveh dni, se stroški neporabljenih živil ne odbijejo.
Za izostanek do dveh dni, se stroški neporabljenih živil odbijejo le v primeru, če je otrokova odsotnost pisno napovedana najmanj dva dni pred izostankom.
3.
Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca neprekinjeno več kot 20 zaporednih delovnih dni, se staršem za dneve odsotnosti obračuna 50% cene, ki jo plačujejo v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Znižano plačilo uveljavljajo starši s pisno izjavo o odsotnosti otroka zaradi bolezni (zdravniško potrdilo), ki jo predložijo vrtcu. Starši, ki uveljavljajo navedeno znižanje plačila, niso upravičeni do zmanjšanja plačila stroškov hrane za dneve odsotnosti iz 2. člena tega sklepa.
4.
Za neprekinjeno odsotnost otroka v vrtcu v času od 1. 7. 2009 do 31. 7. 2009 plačajo starši 20% stroškov oskrbnine, ki je bila staršem določena z odločbo o znižanem plačilu za program vrtca. Starši 10 dni pred nastopom odsotnosti s pisno izjavo obvestijo vzgojiteljico (izjavo dobijo v vrtcu).
5.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcu pri Osnovni šoli Kuzma za leto 2008 (Uradni list RS, št. 119/07).
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.
Št. 900-3/2008-12
Kuzma, dne 10. decembra 2008
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.