Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008

Kazalo

5353. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja za leto 2008, stran 16118.

Na podlagi četrtega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Kuzma na 14. redni seji dne 10. decembra 2008 sprejel
O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja za leto 2008
1. člen
Ta odlok določa višino in namen uporabe proračunske rezerve Občine Kuzma v rebalansu proračuna za leto 2008.
2. člen
Sredstva proračunske rezerve iz 1. člena tega odloka v višini 20.896,15 € se uporabijo za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh zaradi poplav in drugih posledic neurja s točo v mesecu juliju in avgustu 2005, in sicer za izvedbo geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari pri objektu na naslovu Dolič 149.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-3/2008-9
Kuzma, dne 10. decembra 2008
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.