Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008

Kazalo

5346. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Braslovče, stran 16114.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 17. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Braslovče
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 uporabne stanovanjske površine, izračunane po SIST ISO 9836, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja zemljišča in za vrednost stavbnega zemljišča, znaša na dan 31. 12. 2008 na območju Občine Braslovče 1.132,26 €/m2.
2. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče znaša 1 odstotek od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine.
3. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča se valorizirajo med letom v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga mesečno izračunava in objavlja Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422/01/08
Braslovče, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.