Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008

Kazalo

5343. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2009, stran 16111.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00) in 94. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03, 73/06) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2009
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2009 se financiranje funkcij Občine Bistrica ob Sotli ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljujejo na podlagi proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2008.
2. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 1. 1. 2009 do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2009 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2009.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2008.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009.
Št. 410-0039/2008
Bistrica ob Sotli, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.