Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2008 z dne 30. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2008 z dne 30. 9. 2008

Kazalo

3931. Sklep o uvrstitvi delovnih mest javnih uslužbencev Komisije za preprečevanje korupcije v plačne razrede, stran 12645.

Na podlagi določil tretjega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 58/08 – v nadaljnjem besedilu ZSPJS), 5. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljnjem besedilu: ZPKor) in 8. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) izdajam
S K L E P
o uvrstitvi delovnih mest javnih uslužbencev Komisije za preprečevanje korupcije v plačne razrede
1. člen
S tem sklepom se delovna mesta v Komisiji za preprečevanje korupcije uvrstijo v plačni razred.
2. člen
Osnovna plača javnega uslužbenca je določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščeno delovno mesto, na katerega je javni uslužbenec razporejen oziroma, ki ga je pridobil z napredovanjem.
3. člen
Plačni razred delovnega mesta, določen v tem aktu, je enak plačnemu razredu delovnega mesta oziroma naziva, v katerega je javni uslužbenec imenovan, brez napredovanja.
4. člen
Pri razvrstitvi delovnih mest in nazivov se smiselno upoštevajo uvrstitve orientacijskih delovnih mest in nazivov v kolektivni pogodbi dejavnosti.
5. člen
Delovna mesta in nazivi v Komisiji za preprečevanje korupcije se uvrstijo v plačne razrede kot sledi:
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|Zap.št.|Izvor|Šifra |Delovno mesto  | TR |Šifra|Naziv   |Plač. |Plačni |
|    |   |    |         |   | N  |     |razred|razred |
|    |   |    |         |   |   |     |brez | z  |
|    |   |    |         |   |   |     |napr. |napred.|
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 1   |KPK |C017123|Pomočnik     |VII/2| 1  |svetnik  | 47  | 52  |
|    |   |    |predsednika   |   |   |komisije |   |    |
|    |   |    |komisije     |   |   |     |   |    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 2   |KPK |C017124|Svetovalec    |VII/2| 1  |višji   | 44  | 51  |
|    |   |    |predsednika   |   |   |svetnik  |   |    |
|    |   |    |komisije     |   |   |     |   |    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|    |   |    |         |   | 2  |svetnik  | 41  | 46  |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 3   |KPK |C017125|Generalni    |VII/2| 1  |višji   | 37  | 45  |
|    |   |    |sekretar     |   |   |svetovalec|   |    |
|    |   |    |         |   |   |I     |   |    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|    |   |    |         |   | 2  |višji   | 35  | 40  |
|    |   |    |         |   |   |svetovalec|   |    |
|    |   |    |         |   |   |II    |   |    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 4   |KPK |C017126|Svetovalec    |VII/2| 1  |višji   | 44  | 51  |
|    |   |    |komisije     |   |   |svetnik  |   |    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|    |   |    |         |   | 2  |svetnik  | 41  | 46  |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 5   |KPK |C017127|Svetovalec    |VII/2| 1  |višji   | 44  | 51  |
|    |   |    |komisije – vodja |   |   |svetnik  |   |    |
|    |   |    |IT sistemov   |   |   |     |   |    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|    |   |    |         |   | 2  |svetnik  | 41  | 46  |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 6   |KPK |C016012|Višji referent – | VI | 1  |višji   | 20  | 29  |
|    |   |    |vzdrževalec IT  |   |   |referent |   |    |
|    |   |    |sistemov     |   |   |II    |   |    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|    |   |    |         |   | 2  |višji   | 19  | 24  |
|    |   |    |         |   |   |referent |   |    |
|    |   |    |         |   |   |III    |   |    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 7   |KPK |C017128|Svetovalec    |VII/2| 1  |višji   | 44  | 51  |
|    |   |    |komisije –    |   |   |svetnik  |   |    |
|    |   |    |prevajalec/tolmač|   |   |     |   |    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|    |   |    |         |   | 2  |svetnik  | 41  | 46  |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 8   |KPK |J035085|Voznik,     | V |   |     | 16  | 26  |
|    |   |    |vzdrževalec   |   |   |     |   |    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 9   |KPK |J017091|Računovodja   |VII/2|   |     | 38  | 48  |
|    |   |    |         | (I) |   |     |   |    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|10   |KPK |C017129|Vodja sektorja  |VII/2| 1  |višji   | 44  | 51  |
|    |   |    |         |   |   |svetnik  |   |    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|    |   |    |         |   | 2  |svetnik  | 41  | 46  |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|11   |KPK |C017130|Pomočnik vodje  |VII/2| 1  |višji   | 44  | 51  |
|    |   |    |sektorja     |   |   |svetnik  |   |    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|    |   |    |         |   | 2  |svetnik  | 41  | 46  |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|12   |KPK |C017113|Višji svetovalec |VII/2| 1  |višji   | 37  | 43  |
|    |   |    |         |   |   |svetovalec|   |    |
|    |   |    |         |   |   |I     |   |    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|    |   |    |         |   | 2  |višji   | 35  | 40  |
|    |   |    |         |   |   |svetovalec|   |    |
|    |   |    |         |   |   |II    |   |    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|    |   |    |         |   | 3  |višji   | 33  | 38  |
|    |   |    |         |   |   |svetovalec|   |    |
|    |   |    |         |   |   |III    |   |    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|13   |KPK |C027005|Svetovalec    |VII/1| 1  |svetovalec| 31  | 38  |
|    |   |    |         |   |   |I     |   |    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|    |   |    |         |   | 2  |svetovalec| 29  | 34  |
|    |   |    |         |   |   |II    |   |    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|    |   |    |         |   | 3  |svetovalec| 28  | 33  |
|    |   |    |         |   |   |III    |   |    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|14   |KPK |J025019|Tajnica     | V |   |     | 15  | 25  |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|15   |KPK |J025018|Tajnica     | V |   |     | 21  | 31  |
|    |   |    |funkcionarja   |   |   |     |   |    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
6. člen
Dinamika odprave nesorazmerij v osnovnih plačah je določena v Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08).
7. člen
V aktu o sistemizaciji delovnih mest in nazivov pri določanju in obračunu plač postane obvezna uporaba plačnih razredov v skladu s tem sklepom. Če je v sistemizaciji predvideno delovno mesto, ki ga ureja kolektivna pogodba oziroma uredba za drugo dejavnost, se v sistemizaciji upošteva delovno mesto iz tiste kolektivne pogodbe oziroma uredbe.
8. člen
Prvi obračun plač se v skladu z ZSJPS opravi meseca septembra 2008 za mesec avgust 2008, pri čemer v skladu s 50. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor poračunajo 1. nesorazmerja v osnovnih plačah od 1. maja 2008 dalje.
9. člen
Določbe tega akta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo z dnem prvega obračuna plač na podlagi ZSPJS.
Št. 033-5/2008,73
Ljubljana, dne 22. septembra 2008
Drago Kos l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti