Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2008 z dne 30. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2008 z dne 30. 9. 2008

Kazalo

3928. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za določitev bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu in merilih za določitev višine odškodnine, stran 12486.

Na podlagi petega odstavka 4. člena in četrtega odstavka 6. člena Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za določitev bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu in merilih za določitev višine odškodnine
1. člen
V Pravilniku o pogojih za določitev bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu in merilih za določitev višine odškodnine (Uradni list RS, št. 61/07) se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izbrani osebni zdravnik osebo, pri kateri je postavljen sum na bolezen zaradi izpostavljenosti azbestu ali pooblaščeni zdravnik specialist medicine dela zaposleno osebo, pri kateri je postavljen sum na bolezen zaradi izpostavljenosti azbestu, napotita na obravnavo k pooblaščenemu zdravniku specialistu medicine dela iz seznama iz 4.a člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni zdravnik).
(2) Pooblaščeni zdravnik vodi diagnostični postopek pri postavitvi suma bolezni iz 4. člena zakona, zbere vso potrebno zdravstveno dokumentacijo, ki sestoji iz izvidov, ki so potrebni za ugotavljanje pogojev za določitev posameznih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu in jo za verifikacijo bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu pošlje interdisciplinarni skupini iz 9. člena zakona.
(3) Oseba, ki uveljavlja pravice po zakonu, pošlje interdisciplinarni skupini iz 9. člena zakona listinska dokazila ali izjave dveh prič, ki dokazujejo delo in izpostavljenost azbestu.«.
2. člen
Za 4. členom se dodata nova 4.a in 4.b člen, ki se glasita:
»4.a člen
Seznam pooblaščenih zdravnikov izda minister, pristojen za zdravje.
4.b člen
Sredstva za delo in stroške, povezane z delom pooblaščenega zdravnika iz 4. člena tega pravilnika zagotavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve iz proračuna Republike Slovenije na podlagi sklenjene pogodbe.«.
3. člen
Za 5. členom se doda novi 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
(1) Interdisciplinarna skupina iz 9. člena zakona deluje v dveh ali več senatih.
(2) Interdisciplinarna skupina iz 9. člena zakona:
– pregleda listinska dokazila in izjave prič iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika, iz katerih je razvidna vzročna zveza med izpostavljenostjo azbestu na delovnem mestu in boleznijo oziroma vzročna zveza med izpostavljenostjo azbestu na ozemlju Republike Slovenije in nastankom mezotelioma,
– obravnava zbrano dokumentacijo,
– izda mnenje, za katero od bolezni iz 4. člena zakona je oseba zbolela,
– oceni zmanjšanje življenjskih funkcij zaradi bolezni.
(3) Sredstva za delo in stroške, povezane z delom interdisciplinarne skupine iz 9. člena zakona, zagotavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na podlagi sklenjene pogodbe.«.
4. člen
Minister, pristojen za zdravje, izda seznam iz 4.a člena pravilnika v treh mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-68/2008/3
Ljubljana, dne 11. septembra 2008
EVA 2008-2711-0061
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti