Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008

Kazalo

3878. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Škocjan, stran 12365.

Skladno z 20. členom Statuta Občine Škocjan – UPB (Uradni list RS, št. 101/06) in 34.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 70/08) je Občinski svet Občine Škocjan na 16. redni seji dne 2. 9. 2008 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Škocjan
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 89/07 in 63/08) se za 99.a členom doda nov 90.b člen, ki se glasi:
»V postopku sprejemanja predpisov, ki lahko pomembneje vplivajo na okolje, je potrebno upoštevati določbe Zakona o varstvu okolja (ZVO-1B), kakor sledi:
– z javnim naznanilom na spletni strani mora biti javnost obveščena o kraju, kjer je osnutek predpisa dostopen ter o načinu in času dajanja mnenj in pripomb;
– občani imajo pravico vpogleda in možnost dajanja mnenj in pripomb na osnutek predpisa v trajanju najmanj 30 dni;
– mnenja in pripombe javnosti je treba preučiti in jih v primeru sprejemljivosti na primeren način upoštevati pri pripravi razpisa;
– pripraviti je treba stališče, v katerem se je treba opredeliti do mnenj in pripomb javnosti ter navesti razloge za njihovo upoštevanje oziroma neupoštevanje pri pripravi predpisa ter to stališče objaviti na spletni strani.«
2. člen
Ostale določbe ostajajo nespremenjene.
3. člen
Spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0002/2008
Škocjan, dne 4. septembra 2008
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti