Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008

Kazalo

3877. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Mokronožci Občine Mokronog - Trebelno, stran 12364.

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) ter Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 18. redni seji občinskega sveta dne 10. 9. 2008 v zvezi s predlogom za povišanje cen programov v vrtcih ter določitvi dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami sprejel
S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Mokronožci Občine Mokronog - Trebelno
1. člen
Cene posameznih dnevnih programov (6–9 ur) predšolske vzgoje v vrtcu Mokronožci v Občini Mokronog - Trebelno znašajo:
+---------------+----------------+-----------------------------+
|   VRTEC   |  STAROSTNO  |  II. STAROSTNO OBDOBJE  |
|        |  KOMBINIR.  +-------------+---------------+
|        |  ODDELEK   |  Homogen  |  Homogen  |
|        |        | odd. 3–4 let| odd. 4–6 let |
+---------------+----------------+-------------+---------------+
|Mokronožci   |   394,41   |      356,26      |
+---------------+----------------+-----------------------------+
2. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se od cene programa odšteje znesek za neporabljena živila. Ta cena je podlaga za izračun plačila staršev in plačila razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije občina zavezanka. Staršem se znesek za neporabljena živila začne odštevati prvi dan javljene odsotnosti vrtcu najkasneje do 8. ure zjutraj.
3. člen
Sredstva za dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca na podlagi postopka in odločbe o usmeritvi, zagotavlja lokalna skupnost izven ekonomske cene.
4. člen
Dodatno strokovno pomoč za otroka s posebnimi potrebami izvajajo strokovni delavci OŠ Mokronog, lahko pa tudi zunanji strokovni delavci, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje.
5. člen
Staršem, ki podajo pisno izjavo, da je njihova odsotnost zaradi službe z upoštevanim časom vožnje prevoza na delo in z dela, daljša kot 9 ur, se vsaka začeta ura nad 9 ur zaračuna 2 EUR. Staršem, ki podaljšujejo bivanje otroka v vrtcu nad 9 ur in ne podajo pisne izjave, da je otrok upravičeno v vrtcu nad 9 ur, ali pridejo po otroka po končanem delovnem času vrtca, se za vsako začeto uro zaračuna 4,00 EUR.
6. člen
Dovoljeno število otrok v oddelkih se skladno s 17. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08), poveča za največ dva otroka v oddelku.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2008 dalje.
8. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Mokronog - Trebelno, številka 1729/07, z dne 14. 9. 2007. V veljavi pa še ostaja sklep o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka, št. 602-0009/2008, z dne 17. junija 2008.
Št. 301-84/2008
Mokronog, dne 10. septembra 2008
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti