Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008

Kazalo

3869. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–1990, avgust 2007 (poselitvene površine za izgradnjo severne obvoznice), stran 12354.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) Občina Divača izdaja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–1990, avgust 2007 (poselitvene površine za izgradnjo severne obvoznice)
1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–1990, avgust 2007 (poselitvene površine za izgradnjo severne obvoznice), s katerim se določa območje Severne obvozne ceste, katastrska občina DIVAČA (2452), parcelne št.: 13/1, 15/2, 252/2, 252/4, 265, 270, 272/1, 272/2, 272/3, 302/1, 303, 304, 306/1, 306/2, 306/3, 308, 310, 312/1, 427, 428, 429, 432, 433, 434, 435, 436, 512/13, 512/14, 514, 1036/19, 1040/1, 1040/4, 1040/7, 1041/3, 1041/3, 1043/32, 1053/5, 1054.
Spreminja se namenska raba kmetijskih površin v površine namenjene trasi poteka severne obvozne ceste.
2. člen
Dopolnjen osnutek o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–1990, avgust 2007 (poselitvene površine za izgradnjo severne obvoznice) se javno razgrne za najmanj 30 dni, to je od 29. 9. 2008 do 29. 10. 2008. Mesto javne razgrnitve je Občina Divača, Kolodvorska ulica 3 A, 6213 Divača.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dne 10. 10. 2008 ob 19.00 uri v sejni dvorani Občine Divača.
4. člen
V času javne razgrnitve se lahko podajo pisne pripombe in predlogi k dopolnjenemu osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–1990, avgust 2007 (poselitvene površine za izgradnjo severne obvoznice) na mestu javne razgrnitve ali po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3 A, 6213 Divača.
Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način. Lastnike zemljišč iz 1. člena bo Občina pisno seznanila s svojimi stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve.
5. člen
To javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način.
Št. 350-0006/2007-32
Divača, dne 16. septembra 2008
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti