Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008

Kazalo

3863. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli, stran 12309.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
1. člen
V Pravilniku o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli (Uradni list RS, št. 57/99, 8/01, 64/01, 73/03 in 72/07) se v 5. členu v točki 1. Učitelji v osnovni šoli:
– besedilo pod »VZGOJA ZA MEDIJE« v okviru razdelkov 1.3.11., 1.3.12. in 1.3.13. spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj predmetov radio, tisk in televizija je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine, kateregakoli tujega jezika, geografije, zgodovine ali državljanske vzgoje in etike v tretjem obdobju devetletne osnovne šole,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja izbirnih predmetov s področja filozofije za otroke, etnologije ali umetnostne zgodovine v devetletni osnovni šoli,
– kdor je končal univerzitetni študijski program komunikologije, kulturologije, novinarstva ali sociologije.«,
– v okviru razdelkov 1.3.50., 1.3.51. in 1.3.52. se na koncu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Kdor je izpolnjeval pogoje za učitelja predmetov urejanje besedil, multimedija in računalniška omrežja v šolskem letu 2006/2007, lahko poučuje predmete urejanje besedil, multimedija in računalniška omrežja še naprej.«.
V točki 1. 6. Učitelj za dodatno strokovno pomoč se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj za dodatno strokovno pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program specialne in rehabilitacijske pedagogike,
– kdor je končal univerzitetni študijski program defektologije,
– kdor je končal univerzitetni študijski program socialne pedagogike,
– kdor je končal univerzitetni študijski program psihologije,
– kdor je končal univerzitetni študijski program pedagogike (smer – pedagogika).«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Učitelj za dodatno strokovno pomoč kot učno pomoč je lahko:
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli in je opravil študijski program izpopolnjevanja za učitelje za dodatno strokovno pomoč.«
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta nova tretji in četrti odstavek.
V točki 5. Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Kdor je izpolnjeval pogoje za računalnikarja – organizatorja informacijskih dejavnosti v šolskem letu 2006/2007, lahko opravlja delo računalnikarja – organizatorja informacijskih dejavnosti še naprej.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-65/2007
Ljubljana, dne 26. avgusta 2008
EVA 2007-3311-0065
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti