Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008

Kazalo

3862. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja POSLOVNI SEKRETAR, stran 12307.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja POSLOVNI SEKRETAR
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti predavatelji višje strokovne šole (v nadaljevanju: predavatelji) in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja poslovni sekretar, ki ga je sprejel minister, pristojen za šolstvo, s Pravilnikom o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov (Uradni list RS, št. 117/07).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06).
3. člen
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Poslovni tuji jezik 1
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
2. Poslovno komuniciranje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov, komunikologije, sociologije, psihologije, pedagogike, socialne pedagogike ali slovenščine.
3. Ekonomika poslovanja
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov.
4. Računovodstvo in finančno poslovanje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale ali organizacije in managementa.
5. Informacijsko-komunikacijska podpora v pisarni
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, ekonomije (smer – poslovnoinformacijska), organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), matematike, fizike, elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, ekonomije (smer – poslovnoinformacijska), organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), matematike, fizike, elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika ali visokošolski strokovni študijski program računalništva in informatike, visoke poslovne šole (smer – poslovnoinformacijska), poslovne ekonomije (smer – podjetniška informatika), organizacije in managementa (smer – informatika v organizaciji in managementu), praktične matematike, fizikalne merilne tehnike ali elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, ekonomije (smer – poslovnoinformacijska), organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), matematike, fizike, elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika ali
– visokošolski strokovni študijski program računalništva in informatike, visoke poslovne šole (smer – poslovnoinformacijska), poslovne ekonomije (smer – podjetniška informatika), organizacije in managementa (smer – informatika v organizaciji in managementu), praktične matematike, fizikalne merilne tehnike ali elektrotehnike ali
– višješolski študijski program matematike, fizike ali elektrotehnike ali
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja informatika ali elektronika.
6. Informacijska tehnologija in podatki
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, ekonomije (smer – poslovnoinformacijska), organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), matematike, fizike, elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, ekonomije (smer – poslovnoinformacijska), organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), matematike, fizike, elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika ali visokošolski strokovni študijski program računalništva in informatike, visoke poslovne šole (smer – poslovnoinformacijska), poslovne ekonomije (smer – podjetniška informatika), organizacije in managementa (smer – informatika v organizaciji in managementu), praktične matematike, fizikalne merilne tehnike ali elektrotehnike.
7. Gospodarsko pravo
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program prava.
8. Ustava in državna ureditev
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program prava ali politologije – analiza politik in javna uprava.
9. Državna uprava in upravni postopek
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program prava ali politologije – analiza politik in javna uprava.
10. Poslovni tuji jezik 2
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
11. Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program slovenščine.
12. Sodobno vodenje pisarne
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov.
13. Ljudje v organizaciji
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program psihologije, sociologije, komunikologije, pedagogike ali socialne pedagogike.
14. Osnove upravljanja in organizacija poslovanja
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov.
15. Projektno organiziranje poslovnih dogodkov
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale ali organizacije in managementa.
16. Poslovni tuji jezik 3
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
17. Trženje in tržno komuniciranje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale ali organizacije in managementa.
18. Elektronsko poslovanje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, ekonomije (smer – poslovnoinformacijska), organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), matematike, fizike, elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, ekonomije (smer – poslovnoinformacijska), organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), matematike, fizike, elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika ali visokošolski strokovni študijski program računalništva in informatike, visoke poslovne šole (smer – poslovnoinformacijska), poslovne ekonomije (smer – podjetniška informatika), organizacije in managementa (smer – informatika v organizaciji in managementu), praktične matematike, fizikalne merilne tehnike ali elektrotehnike.
19. Grafični in spletni dizajn v pisarni
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, ekonomije (smer – poslovnoinformacijska), organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), matematike, fizike, elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, ekonomije (smer – poslovnoinformacijska), organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), matematike, fizike, elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika ali visokošolski strokovni študijski program računalništva in informatike, visoke poslovne šole (smer – poslovnoinformacijska), poslovne ekonomije (smer – podjetniška informatika), organizacije in managementa (smer – informatika v organizaciji in managementu), praktične matematike, fizikalne merilne tehnike ali elektrotehnike.
20. Praktično izobraževanje
Predavatelj je lahko, kdor izpolnjuje pogoj za predavatelja v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja v skladu s tem pravilnikom.
21. Knjižničar
Knjižničar je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program bibliotekarstva,
– izpolnjuje pogoje o izobrazbi za predavatelja v skladu s tem pravilnikom in je končal študijski program izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.
Kdor je pridobil višjo izobrazbo z višješolskim študijskim programom knjižničarstva, mu ni treba opravljati študijskega programa izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.
5. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za predavatelje ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-55/2008
Ljubljana, dne 21. avgusta 2008
EVA 2008-3311-0056
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti