Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008

Kazalo

3861. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja LOGISTIČNO INŽENIRSTVO, stran 12305.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja LOGISTIČNO INŽENIRSTVO
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti predavatelji višje strokovne šole (v nadaljevanju: predavatelji) in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja logistično inženirstvo, ki ga je sprejel minister, pristojen za šolstvo, s Pravilnikom o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov (Uradni list RS, št. 117/07).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06).
3. člen
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Poslovno komuniciranje in vodenje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program komunikologije, ekonomije, organizacije in managementa sistemov, psihologije, pedagogike ali sociologije.
2. Strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
3. Računalništvo in informatika v logistiki
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, tehnologije prometa, prometa ali transportne logistike.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, tehnologije prometa, prometa ali transportne logistike ali visokošolski študijski program računalništva in informatike, praktične matematike, fizikalne merilne tehnike, strojništva, gradbeništva, tehnologije prometa, prometa ali gospodarske in tehniške logistike.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, tehnologije prometa ali prometa ali
– visokošolski študijski program računalništva in informatike, praktične matematike, fizikalne merilne tehnike, strojništva, gradbeništva, tehnologije prometa ali prometa ali
– višješolski študijski program matematike, fizike, strojništva ali gradbeništva ali
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja strojništvo, gradbeništvo, promet ali logistično inženirstvo.
4. Logistični sistemi
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program tehnologije prometa, prometa ali transportne logistike.
5. Varnost v prometu in varstvo pri delu
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program tehnologije prometa, prometa, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva ali gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo.
6. Uporabna matematika v logistiki
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program matematike, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, tehnologije prometa ali prometa.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program matematike, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, tehnologije prometa ali prometa ali visokošolski strokovni študijski program praktične matematike, strojništva, gradbeništva, elektrotehnike, tehnologije prometa ali prometa.
7. Teorija prometnega toka
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program tehnologije prometa, prometa, fizike, gradbeništva ali gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo.
8. Prevozna sredstva cestnega prometa
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, tehnologije prometa, prometa ali fizike.
9. Prevozna sredstva železniškega prometa
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika ali fizike.
10. Infrastruktura železniškega prometa
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, tehnologije prometa ali prometa.
11. Trženje in kakovost storitev
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
12. Logistična infrastruktura
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, tehnologije prometa, prometa, transportne logistike, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
13. Oborožitveni sistem in vojaška oprema
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program politologije – obramboslovje ali varstvoslovje.
14. Vojaška geografija
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program politologije – obramboslovje ali geografije.
15. Tehnologija poštnih procesov I
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, tehnologije prometa ali prometa.
16. Intralogistika v poštni dejavnosti
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, tehnologije prometa, prometa ali transportne logistike.
17. Logistika notranjega transporta in skladiščenja
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, tehnologije prometa, prometa ali transportne logistike.
18. Tarifni sistem in kalkulacije
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja ali komerciale.
19. Ekonomika podjetja
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov.
20. Pogodbeno pravo
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program prava.
21. Organizacija cestnega prometa
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program tehnologije prometa ali prometa.
22. Urbanizacija prometa in cestna infrastruktura
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, tehnologije prometa, prometa ali arhitekture.
23. Tehnologija cestnega prometa
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program tehnologije prometa ali prometa.
24. Tehnologija železniškega prometa
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program tehnologije prometa ali prometa.
25. Organizacija železniškega prometa
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program tehnologije prometa ali prometa.
26. Signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, tehnologije prometa, prometa ali fizike.
27. Logistika v gospodarskih družbah
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, tehnologije prometa, prometa ali transportne logistike.
28. Načrtovanje logističnih procesov
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, tehnologije prometa, prometa ali transportne logistike.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, tehnologije prometa, prometa ali transportne logistike ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale, tehnologije prometa, prometa ali gospodarske in tehniške logistike.
29. Oskrbovalne verige
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, tehnologije prometa, prometa ali transportne logistike.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, tehnologije prometa, prometa ali transportne logistike ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale, tehnologije prometa ali prometa.
30. Nacionalna in mednarodna varnost
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program politologije – obramboslovje, mednarodnih odnosov ali varstvoslovje.
31. Vojaško voditeljstvo in menedžment
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program politologije – obramboslovje ali varstvoslovje.
32. Taktika z logistiko
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program politologije – obramboslovje ali varstvoslovje.
33. Tehnologija poštnih procesov II
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, tehnologije prometa ali prometa.
34. Logistika poštne dejavnosti
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, tehnologije prometa ali prometa.
35. Organizacija poštne dejavnosti
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, tehnologije prometa ali prometa.
36. Manipulacijska mehanizacija
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program tehnologije prometa, prometa, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali fizike.
37. Tehnologija in organizacija transporta
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program tehnologije prometa ali prometa.
38. Prometna geografija
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program tehnologije prometa ali prometa.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program geografije, tehnologije prometa ali prometa ali visokošolski strokovni študijski program tehnologije prometa ali prometa.
39. Načrtovanje bojnih delovanj
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program politologije – obramboslovje ali varstvoslovje.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program politologije – obramboslovje ali varstvoslovje.
40. Vojaška zgodovina
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program politologije – obramboslovje, varstvoslovja ali zgodovine.
41. Špedicija in transportno zavarovanje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, tehnologije prometa, prometa ali transportne logistike.
42. Tehnično risanje in projektna dokumentacija
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva ali gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva ali gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo ali visokošolski strokovni študijski program strojništva ali gradbeništva.
43. Trženje in komercialno poslovanje v železniškem prometu
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, tehnologije prometa ali prometa.
44. Trženje poštnih storitev
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, tehnologije prometa ali prometa.
45. Ekonomika poštnega poslovanja
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, tehnologije prometa, prometa ali transportne logistike.
46. Bančništvo in prodaja
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
47. Osnove poštne dejavnosti
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, tehnologije prometa, prometa ali transportne logistike.
48. Poznavanje tovora v logističnih sistemih
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, tehnologije prometa ali prometa.
49. Praktično izobraževanje
Predavatelj je lahko, kdor izpolnjuje pogoje o izobrazbi za predavatelja v skladu s tem pravilnikom.
50. Knjižničar
Knjižničar je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program bibliotekarstva,
– izpolnjuje pogoje o izobrazbi za predavatelja v skladu s tem pravilnikom in je končal študijski program izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.
Kdor je pridobil višjo izobrazbo z višješolskim študijskim programom knjižničarstva, mu ni treba opravljati študijskega programa izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.
5. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za predavatelje ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-37/2008
Ljubljana, dne 21. avgusta 2008
EVA 2008-3311-0040
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti