Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008

Kazalo

3860. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA, stran 12303.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti predavatelji višje strokovne šole (v nadaljevanju: predavatelji) in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja varstvo okolja in komunala, ki ga je sprejel minister, pristojen za šolstvo, s Pravilnikom o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov (Uradni list RS, št. 117/07).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06).
3. člen
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Poslovno sporazumevanje in vodenje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program komunikologije, sociologije, psihologije, pedagogike, ekonomije ali organizacije in managementa sistemov.
2. Strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
3. Računalništvo in informatika
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, geodezije, vodarstva in komunalnega inženirstva, okolja, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, geodezije, vodarstva in komunalnega inženirstva, okolja, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali visokošolski strokovni študijski program računalništva in informatike, praktične matematike, fizikalne merilne tehnike, gradbeništva, geodezije, elektrotehnike ali strojništva.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, geodezije, vodarstva in komunalnega inženirstva, okolja, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali
– visokošolski strokovni študijski program računalništva in informatike, praktične matematike, fizikalne merilne tehnike, elektrotehnike, gradbeništva, geodezije ali strojništva ali
– višješolski študijski program matematike, fizike, elektrotehnike, gradbeništva ali strojništva ali
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja informatika, elektronika, gradbeništvo, komunala, varstvo okolja in komunala ali strojništvo.
4. Okoljsko naravoslovje 1
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program matematike, fizike, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, rudarstva in geotehnologije, geologije, elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika.
5. Okoljsko naravoslovje 2
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, biologije, farmacije ali vodarstva in komunalnega inženirstva.
6. Tehnično risanje in dokumentacija
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, geodezije, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, rudarstva in geotehnologije, geologije, lesarstva, geodezije, arhitekture ali vodarstva in komunalnega inženirstva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, geodezije, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, rudarstva in geotehnologije, geologije, lesarstva, geodezije, arhitekture, vodarstva in komunalnega inženirstva, okolja ali krajinske arhitekture ali visokošolski strokovni študijski program strojništva, gradbeništva, geodezije, elektrotehnike, rudarstva in geotehnologije ali lesarstva.
7. Oskrba z vodo
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, vodarstva in komunalnega inženirstva, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali fizike.
8. Odvajanje in čiščenje odpadne vode
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, vodarstva in komunalnega inženirstva, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, fizike ali biologije.
9. Gospodarjenje z odpadki
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, vodarstva in komunalnega inženirstva, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, biologije, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
10. Varstvo okolja in zakonodaja
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program prava, ekonomije, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, geodezije, vodarstva in komunalnega inženirstva, kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije.
11. Okoljske dajatve in financiranje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program prava, ekonomije, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, geodezije, vodarstva in komunalnega inženirstva, kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program prava, ekonomije, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, geodezije, vodarstva in komunalnega inženirstva, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije ali okolja ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale, gradbeništva, geodezija ali kemijske tehnologije.
12. Ekonomika podjetja in podjetništvo
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov.
13. Urbanizem
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program arhitekture, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, vodarstva in komunalnega inženirstva, geodezije ali krajinske arhitekture.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program arhitekture, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, vodarstva in komunalnega inženirstva, geodezije ali krajinske arhitekture ali visokošolski strokovni študijski program gradbeništva ali geodezije.
14. Zdravstvena hidrotehnika in sanitarno inženirstvo
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, vodarstva in komunalnega inženirstva, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, fizike, medicine ali splošne medicine.
15. Komunalna energetika
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika.
16. Prometne in zelene površine
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program arhitekture, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, vodarstva in komunalnega inženirstva, geodezije, krajinske arhitekture, kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije.
17. Zimska služba
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program arhitekture, tehnologije prometa, prometa, vodarstva in komunalnega inženirstva, gradbeništva ali gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo.
18. Urejanje podeželja in varstvo narave
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program arhitekture, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, vodarstva in komunalnega inženirstva, geodezije, krajinske arhitekture, kmetijstvo – agronomija, kmetijstvo ali gozdarstvo.
19. Toplogredni plini
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, okolja, elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika.
20. Sanacija starih bremen in naravnih nesreč
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, vodarstva in komunalnega inženirstva, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, biologije, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, okolja, rudarstva in geotehnologije ali geologije.
21. Izbrana poglavja iz ravnanja z odpadki
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, vodarstva in komunalnega inženirstva, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, biologije, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, okolja, rudarstva in geotehnologije ali geologije.
22. Energija v proizvodnji
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika.
23. Varstvo zraka
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fizike, okolja, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije ali vodarstva in komunalnega inženirstva.
24. Požarna, procesna in tehnološka voda
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, vodarstva in komunalnega inženirstva, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije ali fizike.
25. Čiščenje industrijskih odpadnih voda
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, vodarstva in komunalnega inženirstva, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, biologije, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali okolja.
26. Hrup
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, vodarstva in komunalnega inženirstva, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, okolja, elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika.
27. Nevarne snovi v proizvodnji
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, vodarstva in komunalnega inženirstva, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, biologije, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, okolja, medicine ali splošne medicine.
28. Praktično izobraževanje
Predavatelj je lahko, kdor izpolnjuje pogoje o izobrazbi za predavatelja v skladu s tem pravilnikom.
29. Knjižničar
Knjižničar je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program bibliotekarstva,
– izpolnjuje pogoje o izobrazbi za predavatelja v skladu s tem pravilnikom in je končal študijski program izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.
Kdor je pridobil višjo izobrazbo z višješolskim študijskim programom knjižničarstva, mu ni treba opravljati študijskega programa izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.
5. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za predavatelje ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-35/2008
Ljubljana, dne 21. avgusta 2008
EVA 2008-3311-0036
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti