Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008

Kazalo

3859. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja STROJNIŠTVO, stran 12302.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja TROJNIŠTVO
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti predavatelji višje strokovne šole (v nadaljevanju: predavatelji) in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja strojništvo, ki ga je sprejel minister, pristojen za šolstvo, s Pravilnikom o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov (Uradni list RS, št. 117/07).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06).
3. člen
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
2. Poslovno komuniciranje in vodenje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program komunikologije, ekonomije, organizacije in managementa sistemov, psihologije, pedagogike ali sociologije.
3. Računalništvo
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnike, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnike, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali visokošolski študijski program računalništva in informatike, praktične matematike, fizikalne merilne tehnike, elektrotehnike ali strojništva.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnike, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali
– visokošolski študijski program računalništva in informatike, praktične matematike, fizikalne merilne tehnike, elektrotehnike ali strojništva ali
– višješolski študijski program matematike, fizike, elektrotehnike ali strojništva ali
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja informatika, elektronika, strojništvo ali mehatronika.
4. Mehanika 1
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
5. Elektrotehnika
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
6. Strojni elementi:
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
7. Računalniško modeliranje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
8. Materiali
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, metalurgije ali metalurgije in materialov.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, metalurgije ali metalurgije in materialov ali visokošolski strokovni študijski program strojništva ali metalurških tehnologij.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, metalurgije ali metalurgije in materialov ali
– visokošolski strokovni študijski program strojništva ali metalurških tehnologij ali
– višješolski študijski program strojništva ali metalurgije ali
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja strojništvo.
9. Varnost pri delu in varovanje okolja
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije.
10. Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
11. Ekonomika podjetja
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
12. Kakovost in zanesljivost procesov
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika.
13. Mehanika 2
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
14. Tehnologija
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
15. Avtomatizacija in robotika
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnike.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnike ali visokošolski strokovni študijski program strojništva ali elektrotehnike.
16. Energetika
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
17. Snovanje in konstruiranje orodij
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
18. Izdelava in vzdrževanje orodij
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
19. Priprava in vodenje proizvodnje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
20. Računalniško podprta proizvodnja
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
21. Vzdrževanje strojev in naprav
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika.
22. Vzdrževanje energetskih sistemov
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika.
23. Praktično izobraževanje
Predavatelj je lahko, kdor izpolnjuje pogoje o izobrazbi za predavatelja v skladu s tem pravilnikom.
24. Knjižničar
Knjižničar je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program bibliotekarstva,
– izpolnjuje pogoje o izobrazbi za predavatelja v skladu s tem pravilnikom in je končal študijski program izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.
Kdor je pridobil višjo izobrazbo z višješolskim študijskim programom knjižničarstva, mu ni treba opravljati študijskega programa izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.
5. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za predavatelje ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-40/2008
Ljubljana, dne 21. avgusta 2008
EVA 2008-3311-0035
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti