Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

3801. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 12183.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena in šestega odstavka 87. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, in 65/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08 in 66/08) se v drugem odstavku 52. člena pred zadnjim stavkom doda besedilo:
»Za uradniška delovna mesta se v sistemizaciji navede, da morajo uradniki, imenovani v nazive, v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti obvezno usposabljanje navedeno v tem členu zakona, ki to določa kot njihovo redno delovno obveznost.«.
2. člen
V tretjem odstavku 55. člena se za piko doda besedilo: »Naloge policistov, paznikov, izterjevalcev in carinikov na uradniških delovnih mestih v V. tarifnem razredu se lahko opravljajo v enem nazivu. Število takih delovnih mest v posameznem organu lahko znaša največ 20 odstotkov zaposlenih javnih uslužbencev v organu, izjemoma več v skladu z odločitvijo vlade.«.
3. člen
V prilogi I se zahtevani pogoji za delovna mesta pod zaporednimi številkami od 61 do 69 spremenijo tako, da se glasijo:
»61. delovno mesto: PAZNIK
Šifra delovnega mesta: C065006
+------------+---------+--------+---------+-----------+--------+
|Nazivi:   | Stopnje | Šifra | Zap.  | Zahtevane | Plačni |
|      | naziva: | naziva:|  št.  | delovne |razred: |
|      |     |    | naziva: | izkušnje: |    |
+------------+---------+--------+---------+-----------+--------+
|paznik I  | XIII. | C065006|  1  | 6 let 6 |  23  |
|      |     |    |     | mesecev |    |
|      |     |    |     |      |    |
+------------+---------+--------+---------+-----------+--------+
|paznik II  |  XIV. | C065006|  2  | 3 leta 6 |  22  |
|      |     |    |     | mesecev |    |
|      |     |    |     |      |    |
+------------+---------+--------+---------+-----------+--------+
|paznik III |  XV.  | C065006|  3  | 6 mesecev |  21  |
|      |     |    |     |      |    |
+------------+-------------------------------------------------+
|Predpisana |• srednja strokovna izobrazba          |
|izobrazba: |• srednja splošna izobrazba           |
|      |                         |
+------------+-------------------------------------------------+
|Karierni  |V.                        |
|razred:   |                         |
|      |                         |
+------------+-------------------------------------------------+
|Plačna   |C                        |
|skupina:  |C6                        |
|Plačna   |                         |
|podskupina: |                         |
+------------+-------------------------------------------------+
|Tarifni   |V                        |
|razred:   |                         |
|      |                         |
+------------+-------------------------------------------------+
|Posebni   |– strokovni izpit po Zakonu o izvrševanju    |
|pogoj:   |kazenskih sankcij, ki vključuje tudi strokovni  |
|      |izpit iz upravnega postopka.           |
|      |                         |
+--------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|• varovanje zaprtih oseb in objektov;             |
|• preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj v zaporu;    |
|• pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi dogodki v   |
|zaporu;                            |
|• sodelovanje pri ravnanju z zaprtimi osebami;        |
|• prevozi in spremljanje zaprtih oseb;            |
|• vodenje enostavnejših upravnih postopkov s področja     |
|izvrševanja kazenskih sankcij;                |
|• priprava predlogov za uvedbo disciplinskih postopkov za   |
|zaprte osebe;                         |
|• priprava poročil in ocen;                  |
|• druge naloge po odredbi nadrejenega.            |
+--------------------------------------------------------------+
62. delovno mesto: PAZNIK SPECIALIST
Šifra delovnega mesta: C065008
+------------+---------+--------+---------+-----------+--------+
|Nazivi:   | Stopnje | Šifra | Zap.  | Zahtevane | Plačni |
|      | naziva: | naziva:|  št.  | delovne |razred: |
|      |     |    | naziva: | izkušnje: |    |
+------------+---------+--------+---------+-----------+--------+
|paznik   | XIII. | C065008|  1  | 6 let 6 |  24  |
|specialist I|     |    |     | mesecev |    |
|      |     |    |     |      |    |
+------------+---------+--------+---------+-----------+--------+
|paznik   |  XIV. | C065008|  2  | 3 leta 6 |  23  |
|specialist |     |    |     | mesecev |    |
|II     |     |    |     |      |    |
|      |     |    |     |      |    |
+------------+---------+--------+---------+-----------+--------+
|paznik   |  XV.  | C065008|  3  | 6 mesecev |  22  |
|specialist |     |    |     |      |    |
|III     |     |    |     |      |    |
|      |     |    |     |      |    |
+------------+-------------------------------------------------+
|Predpisana |• srednja strokovna izobrazba          |
|izobrazba: |• srednja splošna izobrazba           |
|      |                         |
+------------+-------------------------------------------------+
|Karierni  |V.                        |
|razred:   |                         |
|      |                         |
+------------+-------------------------------------------------+
|Plačna   |C                        |
|skupina:  |C6                        |
|Plačna   |                         |
|podskupina: |                         |
+------------+-------------------------------------------------+
|Tarifni   |V                        |
|razred:   |                         |
|      |                         |
+------------+-------------------------------------------------+
|Posebni   |– strokovni izpit po Zakonu o izvrševanju    |
|pogoj:   |kazenskih sankcij, ki vključuje tudi strokovni  |
|      |izpit iz upravnega postopka.           |
|      |                         |
+--------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|• varovanje zaprtih oseb in objektov;             |
|• preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj v zaporu;    |
|• pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi dogodki v   |
|zaporu;                            |
|• sodelovanje pri ravnanju z zaprtimi osebami;        |
|• prevozi in spremljanje zaprtih oseb;            |
|• vodenje enostavnejših upravnih postopkov s področja     |
|izvrševanja kazenskih sankcij;                |
|• priprava predlogov za uvedbo disciplinskih postopkov za   |
|zaprte osebe;                         |
|• priprava poročil in ocen, vodenje evidenc;         |
|• organizacija in izvedba zahtevnejših nalog paznikov;    |
|• usposabljanje paznikov v zavodu in upravi;         |
|• druge naloge po odredbi nadrejenega.            |
+--------------------------------------------------------------+
63. delovno mesto: PAZNIK OPERATIVNI VODJA
Šifra delovnega mesta: C065007
+-------------+---------+-------+---------+-----------+--------+
|Nazivi:   | Stopnje | Šifra |  Zap. | Zahtevane | Plačni |
|       | naziva: |naziva:|  št.  | delovne |razred: |
|       |     |    | naziva: | izkušnje: |    |
+-------------+---------+-------+---------+-----------+--------+
|paznik    | XIII. |C065007|  1  | 6 let 6 |  24  |
|operativni  |     |    |     | mesecev |    |
|vodja I   |     |    |     |      |    |
|       |     |    |     |      |    |
+-------------+---------+-------+---------+-----------+--------+
|paznik    | XIV.  |C065007|  2  | 3 leta 6 |  23  |
|operativni  |     |    |     | mesecev |    |
|vodja II   |     |    |     |      |    |
|       |     |    |     |      |    |
+-------------+---------+-------+---------+-----------+--------+
|paznik    |  XV.  |C065007|  3  | 6 mesecev |  22  |
|operativni  |     |    |     |      |    |
|vodja III  |     |    |     |      |    |
|       |     |    |     |      |    |
+-------------+------------------------------------------------+
|Predpisana  |• srednja strokovna izobrazba          |
|izobrazba:  |• srednja splošna izobrazba           |
|       |                        |
+-------------+------------------------------------------------+
|Karierni   |V.                       |
|razred:   |                        |
|       |                        |
+-------------+------------------------------------------------+
|Plačna    |C                        |
|skupina:   |C6                       |
|Plačna    |                        |
|podskupina: |                        |
+-------------+------------------------------------------------+
|Tarifni   |V                        |
|razred:   |                        |
|       |                        |
+-------------+------------------------------------------------+
|Posebni   |– strokovni izpit po Zakonu o izvrševanju    |
|pogoj:    |kazenskih sankcij, ki vključuje tudi strokovni |
|       |izpit iz upravnega postopka.          |
|       |                        |
+--------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|• varovanje zaprtih oseb in objektov;             |
|• preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj v zaporu;    |
|• pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi dogodki v   |
|zaporu;                            |
|• sodelovanje pri ravnanju z zaprtimi osebami;        |
|• prevozi in spremljanje zaprtih oseb;            |
|• vodenje enostavnejših upravnih postopkov s področja     |
|izvrševanja kazenskih sankcij;                |
|• priprava predlogov za uvedbo disciplinskih postopkov za   |
|zaprte osebe;                         |
|• priprava poročil in ocen, vodenje evidenc;         |
|• organizacija in izvedba zahtevnejših nalog paznikov;    |
|• organizacija, vodenje in nadzor varovanja ter izvajanje   |
|drugih dejavnosti v zavodu med izmeno in na delovnem področju |
|paznikov;                           |
|• obveščanje nadrejenih o izrednih dogodkih;         |
|• obveščanje policije o izrednih dogodkih;          |
|• druge naloge po odredbi nadrejenega.            |
+--------------------------------------------------------------+
64. delovno mesto: VIŠJI PAZNIK
Šifra delovnega mesta: C066007
+------------+--------+--------+-----------+----------+--------+
|Nazivi:   |Stopnje | Šifra |  Zap.  |Zahtevane | Plačni |
|      |naziva: | naziva:|št.naziva: | delovne | razred:|
|      |    |    |      |izkušnje: |    |
+------------+--------+--------+-----------+----------+--------+
|višji    |  X.  | C066007|   1   | 6 let 6 |  26  |
|paznik I  |    |    |      | mesecev |    |
|      |    |    |      |     |    |
+------------+--------+--------+-----------+----------+--------+
|višji    | XI.  | C066007|   2   | 3 leta 6 |  25  |
|paznik II  |    |    |      | mesecev |    |
|      |    |    |      |     |    |
+------------+--------+--------+-----------+----------+--------+
|višji    | XII. | C066007|   3   |6 mesecev |  24  |
|paznik III |    |    |      |     |    |
|      |    |    |      |     |    |
+------------+-------------------------------------------------+
|Predpisana |• višja strokovna izobrazba           |
|izobrazba: |• višješolska izobrazba (prejšnja)        |
|      |                         |
+------------+-------------------------------------------------+
|Karierni  |IV.                       |
|razred:   |                         |
|      |                         |
+------------+-------------------------------------------------+
|Plačna   |C                        |
|skupina:  |C6                        |
|Plačna   |                         |
|podskupina: |                         |
+------------+-------------------------------------------------+
|Tarifni   |VI                        |
|razred:   |                         |
|      |                         |
+------------+-------------------------------------------------+
|Posebni   |– strokovni izpit po Zakonu o izvrševanju    |
|pogoj:   |kazenskih sankcij, ki vključuje tudi strokovni  |
|      |izpit iz upravnega postopka.           |
|      |                         |
+--------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|• varovanje zaprtih oseb in objektov;             |
|• preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj v zaporu;    |
|• pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi dogodki v   |
|zaporu;                            |
|• sodelovanje pri ravnanju z zaprtimi osebami;        |
|• priprava razporeda dela paznikov;              |
|• prevozi in spremljanje zaprtih oseb;            |
|• vodenje enostavnejših upravnih postopkov s področja     |
|izvrševanja kazenskih sankcij;                |
|• priprava predlogov za uvedbo disciplinskih postopkov za   |
|zaprte osebe;                         |
|• priprava poročil in ocen, vodenje evidenc;         |
|• organizacija in izvedba zahtevnejših nalog paznikov;    |
|• usposabljanje paznikov v zavodu in upravi;         |
|• poveljevanje pri porabi prisilnih sredstev večjega obsega; |
|• usposabljanje paznikov v zavodu in upravi;         |
|• druge naloge po odredbi nadrejenega.            |
+--------------------------------------------------------------+
65. delovno mesto: VIŠJI PAZNIK OPERATIVNI VODJA
Šifra delovnega mesta: C066008
+-------------+---------+--------+--------+-----------+--------+
|Nazivi:   | Stopnje | Šifra | Zap. | Zahtevane | Plačni |
|       | naziva: |naziva: | št.  | delovne |razred: |
|       |     |    |naziva: | izkušnje: |    |
+-------------+---------+--------+--------+-----------+--------+
|višji paznik |  X.  |C066008 |  1  | 6 let 6 |  28  |
|operativni  |     |    |    | mesecev |    |
|vodja I   |     |    |    |      |    |
|       |     |    |    |      |    |
+-------------+---------+--------+--------+-----------+--------+
|višji paznik |  XI.  |C066008 |  2  | 3 leta 6 |  27  |
|operativni  |     |    |    | mesecev |    |
|vodja II   |     |    |    |      |    |
|       |     |    |    |      |    |
+-------------+---------+--------+--------+-----------+--------+
|višji paznik |  XII. |C066008 |  3  | 6 mesecev |  26  |
|operativni  |     |    |    |      |    |
|vodja III  |     |    |    |      |    |
|       |     |    |    |      |    |
+-------------+------------------------------------------------+
|Predpisana  |• višja strokovna izobrazba           |
|izobrazba:  |• višješolska izobrazba (prejšnja)       |
|       |                        |
+-------------+------------------------------------------------+
|Karierni   |IV.                       |
|razred:   |                        |
|       |                        |
+-------------+------------------------------------------------+
|Plačna    |C                        |
|skupina:   |C6                       |
|Plačna    |                        |
|podskupina: |                        |
+-------------+------------------------------------------------+
|Tarifni   |VI                       |
|razred:   |                        |
|       |                        |
+-------------+------------------------------------------------+
|Posebni   |– strokovni izpit po Zakonu o izvrševanju    |
|pogoj:    |kazenskih sankcij, ki vključuje tudi strokovni |
|       |izpit iz upravnega postopka.          |
|       |                        |
+--------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|• varovanje zaprtih oseb in objektov;             |
|• preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj v zaporu;    |
|• pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi dogodki v   |
|zaporu;                            |
|• sodelovanje pri ravnanju z zaprtimi osebami;        |
|• prevozi in spremljanje zaprtih oseb;            |
|• priprava razporeda dela paznikov;              |
|• vodenje enostavnejših upravnih postopkov s področja     |
|izvrševanja kazenskih sankcij;                |
|• priprava predlogov za uvedbo disciplinskih postopkov za   |
|zaprte osebe;                         |
|• priprava poročil in ocen, vodenje evidenc;         |
|• organizacija in izvedba zahtevnejših nalog paznikov;    |
|• usposabljanje paznikov v zavodu in upravi;         |
|• poveljevanje pri porabi prisilnih sredstev večjega obsega; |
|• organizacija in izvedba zahtevnejših nalog paznikov;    |
|• organizacija, vodenje in nadzor varovanja ter izvajanje   |
|drugih dejavnosti v zavodu med izmeno in na delovnem področju |
|paznikov;                           |
|• obveščanje nadrejenih o izrednih dogodkih;         |
|• obveščanje policije o izrednih dogodkih;          |
|• druge naloge po odredbi nadrejenega.            |
+--------------------------------------------------------------+
66. delovno mesto: PAZNIK SVETOVALEC
Šifra delovnega mesta: C067019
+------------+---------+--------+---------+-----------+--------+
|Nazivi:   | Stopnje | Šifra | Zap.  | Zahtevane | Plačni |
|      | naziva: | naziva:|  št.  | delovne |razred: |
|      |     |    | naziva: | izkušnje: |    |
+------------+---------+--------+---------+-----------+--------+
|paznik   |  VII. | C067019|  1  | 6 let 7 |  32  |
|svetovalec I|     |    |     | mesecev |    |
|      |     |    |     |      |    |
+------------+---------+--------+---------+-----------+--------+
|paznik   | VIII. | C067019|  2  | 3 leta 7 |  30  |
|svetovalec |     |    |     | mesecev |    |
|II     |     |    |     |      |    |
|      |     |    |     |      |    |
+------------+---------+--------+---------+-----------+--------+
|paznik   |  IX.  | C067019|  3  | 7 mesecev |  29  |
|svetovalec |     |    |     |      |    |
|III     |     |    |     |      |    |
|      |     |    |     |      |    |
+------------+-------------------------------------------------+
|Predpisana |najmanj visoka strokovna/prva stopnja      |
|izobrazba: |                         |
|      |                         |
+------------+-------------------------------------------------+
|Karierni  |III.                       |
|razred:   |                         |
|      |                         |
+------------+-------------------------------------------------+
|Plačna   |C                        |
|skupina:  |C6                        |
|Plačna   |                         |
|podskupina: |                         |
+------------+-------------------------------------------------+
|Tarifni   |VII/1                      |
|razred:   |                         |
|      |                         |
+------------+-------------------------------------------------+
|Posebni   |– strokovni izpit po Zakonu o izvrševanju    |
|pogoj:   |kazenskih sankcij, ki vključuje tudi strokovni  |
|      |izpit iz upravnega postopka.           |
|      |                         |
+--------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|• varovanje zaprtih oseb in objektov;             |
|• preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj v zaporu;    |
|• pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi dogodki v   |
|zaporu;                            |
|• sodelovanje pri ravnanju z zaprtimi osebami;        |
|• prevozi in spremljanje zaprtih oseb;            |
|• priprava razporeda dela paznikov;              |
|• vodenje enostavnejših upravnih postopkov s področja     |
|izvrševanja kazenskih sankcij;                |
|• priprava in vodenje disciplinskih postopkov za zaprte    |
|osebe;                            |
|• priprava poročil in ocen, vodenje evidenc;         |
|• organizacija in izvedba zahtevnejših nalog paznikov;    |
|• usposabljanje paznikov v zavodu in upravi;         |
|• poveljevanje pri porabi prisilnih sredstev večjega obsega; |
|• samostojno oblikovanje manj zahtevnega gradiva s predlogi  |
|ukrepov s področja dela;                   |
|• zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje   |
|zahtevnejšega gradiva s področja dela;            |
|• druge naloge po odredbi nadrejenega.            |
|                               |
+--------------------------------------------------------------+
67. delovno mesto: PAZNIK SVETOVALEC OPERATIVNI VODJA
Šifra delovnega mesta: C067020
+-------------+---------+--------+--------+-----------+--------+
|Nazivi:   | Stopnje | Šifra | Zap. | Zahtevane | Plačni |
|       | naziva: |naziva: | št.  | delovne |razred: |
|       |     |    |naziva: | izkušnje: |    |
+-------------+---------+--------+--------+-----------+--------+
|paznik    | VII.  |C067020 |  1  | 6 let 7 |  33  |
|svetovalec  |     |    |    | mesecev |    |
|operativni  |     |    |    |      |    |
|vodja I   |     |    |    |      |    |
+-------------+---------+--------+--------+-----------+--------+
|paznik    | VIII. |C067020 |  2  | 3 leta 7 |  31  |
|svetovalec  |     |    |    | mesecev |    |
|operativni  |     |    |    |      |    |
|vodja II   |     |    |    |      |    |
+-------------+---------+--------+--------+-----------+--------+
|paznik    |  IX.  |C067020 |  3  | 7 mesecev |  30  |
|svetovalec  |     |    |    |      |    |
|operativni  |     |    |    |      |    |
|vodja III  |     |    |    |      |    |
+-------------+------------------------------------------------+
|Predpisana  |najmanj visoka strokovna/prva stopnja      |
|izobrazba:  |                        |
|       |                        |
+-------------+------------------------------------------------+
|Karierni   |III.                      |
|razred:   |                        |
|       |                        |
+-------------+------------------------------------------------+
|Plačna    |C                        |
|skupina:   |C6                       |
|Plačna    |                        |
|podskupina: |                        |
+-------------+------------------------------------------------+
|Tarifni   |VII/1                      |
|razred:   |                        |
|       |                        |
+-------------+------------------------------------------------+
|Posebni   |– strokovni izpit po Zakonu o izvrševanju    |
|pogoj:    |kazenskih sankcij, ki vključuje tudi strokovni |
|       |izpit iz upravnega postopka.          |
|       |                        |
+--------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|• varovanje zaprtih oseb in objektov;             |
|• preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj v zaporu;    |
|• pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi dogodki v   |
|zaporu;                            |
|• sodelovanje pri ravnanju z zaprtimi osebami;        |
|• prevozi in spremljanje zaprtih oseb;            |
|• priprava razporeda dela paznikov;              |
|• vodenje enostavnejših upravnih postopkov s področja     |
|izvrševanja kazenskih sankcij;                |
|• priprava in vodenje disciplinskih postopkov za zaprte    |
|osebe;                            |
|• priprava poročil in ocen, vodenje evidenc;         |
|• organizacija in izvedba zahtevnejših nalog paznikov;    |
|• usposabljanje paznikov v zavodu in upravi;         |
|• poveljevanje pri porabi prisilnih sredstev večjega obsega; |
|• organizacija, vodenje in nadzor varovanja ter opravljanje  |
|drugih dejavnosti v zavodu med izmeno in na delovnem področju |
|paznikov;                           |
|• obveščanje nadrejenih o izrednih dogodkih;         |
|• obveščanje policije o izrednih dogodkih;          |
|• samostojno oblikovanje manj zahtevnega gradiva s predlogi  |
|ukrepov s področja dela;                   |
|• zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje   |
|zahtevnejšega gradiva s področja dela;            |
|• druge naloge po odredbi nadrejenega.            |
+--------------------------------------------------------------+
68. delovno mesto: PAZNIK VIŠJI SVETOVALEC
Šifra delovnega mesta: C067021
+-------------+---------+-------+---------+-----------+--------+
|Nazivi:   | Stopnje | Šifra |  Zap. | Zahtevane | Plačni |
|       | naziva: |naziva:|  št.  | delovne |razred: |
|       |     |    | naziva: | izkušnje: |    |
+-------------+---------+-------+---------+-----------+--------+
|paznik višji |  IV.  |C067021|  1  |  6 let  |  39  |
|svetovalec I |     |    |     |      |    |
|       |     |    |     |      |    |
+-------------+---------+-------+---------+-----------+--------+
|paznik višji |  V.  |C067021|  2  |  5 let  |  37  |
|svetovalec  |     |    |     |      |    |
|II      |     |    |     |      |    |
|       |     |    |     |      |    |
+-------------+---------+-------+---------+-----------+--------+
|paznik višji |  VI.  |C067021|  3  | 4 leta  |  35  |
|svetovalec  |     |    |     |      |    |
|III     |     |    |     |      |    |
|       |     |    |     |      |    |
+-------------+------------------------------------------------+
|Predpisana  |najmanj visoka strokovna/prva stopnja      |
|izobrazba:  |                        |
|       |                        |
+-------------+------------------------------------------------+
|Karierni   |II.                       |
|razred:   |                        |
|       |                        |
+-------------+------------------------------------------------+
|Plačna    |C                        |
|skupina:   |C6                       |
|Plačna    |                        |
|podskupina: |                        |
+-------------+------------------------------------------------+
|Tarifni   |VII/1                      |
|razred:   |                        |
|       |                        |
+-------------+------------------------------------------------+
|Posebni   |– strokovni izpit po Zakonu o izvrševanju    |
|pogoj:    |kazenskih sankcij, ki vključuje tudi strokovni |
|       |izpit iz upravnega postopka.          |
|       |                        |
+--------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|• spremljanje, analiziranje, proučevanje in ocenjevanje    |
|varnostnih razmer, učinkovitosti in uspešnosti dela v zavodu; |
|• priprava, dopolnjevanje načrta varovanja in nadzor nad   |
|njegovim izvajanjem;                     |
|• analiziranje in nadziranje postopkov izvajanja pooblastil  |
|paznikov;                           |
|• priprava in potrjevanje razporeda dela paznikov;      |
|• vodenje usposabljanja in izpopolnjevanja paznikov;     |
|• logistične naloge pri usposabljanju paznikov;        |
|• vodenje in usklajevanje izbire in nakupa uniform;      |
|• sodelovanje pri ravnanju z zaprtimi osebami;        |
|• vodenje in odločanje pri najzahtevnejših upravnih postopkih |
|na I. stopnji;                        |
|• sodelovanje pri pripravi predpisov in oblikovanje      |
|zahtevnejšega gradiva s področja dela;            |
|• samostojna priprava zahtevnih analiz, informacij, razvojnih |
|projektov, poročil in drugega zahtevnega gradiva s področja  |
|dela;                             |
|• preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj v zaporu;    |
|• poveljevanje pri porabi prisilnih sredstev večjega obsega  |
|in zajetju talcev;                      |
|• pridobivanje in analiziranje informacij varnostne narave na |
|področju notranje zaščite;                  |
|• priprava in vodenje disciplinskih postopkov za zaprte    |
|osebe;                            |
|• vodenje evidenc;                      |
|• sodelovanje s policijo;                   |
|• druge naloge po odredbi nadrejenega.            |
+--------------------------------------------------------------+
69. delovno mesto: PAZNIK SVETNIK
Šifra delovnega mesta: C067018
+------------+---------+--------+---------+-----------+--------+
|Nazivi:   | Stopnje | Šifra | Zap.  | Zahtevane | Plačni |
|      | naziva: | naziva:|  št.  | delovne |razred: |
|      |     |    | naziva: | izkušnje: |    |
+------------+---------+--------+---------+-----------+--------+
|paznik višji|  II.  | C067018|  1  |  7 let  |  44  |
|svetnik   |     |    |     |      |    |
|      |     |    |     |      |    |
+------------+---------+--------+---------+-----------+--------+
|paznik   |  III. | C067018|  2  |  6 let  |  41  |
|svetnik   |     |    |     |      |    |
|      |     |    |     |      |    |
+------------+-------------------------------------------------+
|Predpisana |univerzitetna ali visoka strokovna s       |
|izobrazba: |specializacijo oziroma magisterijem/druga    |
|      |stopnja                     |
|      |                         |
+------------+-------------------------------------------------+
|Karierni  |I.                        |
|razred:   |                         |
|      |                         |
+------------+-------------------------------------------------+
|Plačna   |C                        |
|skupina:  |C6                        |
|Plačna   |                         |
|podskupina: |                         |
+------------+-------------------------------------------------+
|Tarifni   |VII/2                      |
|razred:   |                         |
|      |                         |
+------------+-------------------------------------------------+
|Posebna   |– strokovni izpit po Zakonu o izvrševanju    |
|pogoja:   |kazenskih sankcij, ki vključuje tudi strokovni  |
|      |izpit iz upravnega postopka;           |
|      |– najmanj 6 let delovnih izkušenj praviloma v  |
|      |UIKS, od tega najmanj 3 leta na vodstvenih    |
|      |delovnih mestih.                 |
+--------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|• neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog z delovnega  |
|področja ministrstva;                     |
|• vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne   |
|projekte;                           |
|• samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in    |
|drugega najzahtevnejšega gradiva:               |
|• opravljanje drugih najzahtevnejših nalog;          |
|• vodenje in odločanje pri najzahtevnejših upravnih postopkih |
|na I. in II. stopnji;                     |
|• zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju  |
|razvoja organizacije;                     |
|• spremljanje, analiziranje, proučevanje in ocenjevanje    |
|varnostnih razmer, učinkovitosti in uspešnosti dela v upravi; |
|• nadzor nad izvajanjem načrtov varovanja;          |
|• priprava in potrjevanje razporeda dela paznikov;      |
|• poveljevanje pri porabi prisilnih sredstev večjega obsega  |
|in zajetju talcev;                      |
|• analiziranje in nadziranje postopkov izvajanja pooblastil  |
|paznikov;                           |
|• načrtovanje in usklajevanje usposabljanja in preverjanje  |
|znanja ter usposobljenosti paznikov;             |
|• načrtovanje in usklajevanje izbire in nakupa uniform;    |
|• pridobivanje in analiziranje varnostnih informacij o    |
|notranji zaščiti in usklajevanju dela med zavodi na tem    |
|področju;                           |
|• sodelovanje z upravo pri ravnanju z zaprtimi osebami;    |
|• usklajevanje zahtevnejših varovanj in usklajevanje     |
|dejavnosti s policijo;                    |
|• sodelovanje z generalno policijsko upravo in        |
|druge naloge po odredbi nadrejenega.             |
+--------------------------------------------------------------+
V prilogi I se pri vseh delovnih mestih, pri katerih je kot pogoj določen državni izpit iz javne uprave ali strokovni upravni izpit, ta pogoj črta.
V prilogi II – Uradniški položaji v vrstici A.7 se v stolpcu: »Stopnja naziva, v kateri se lahko opravlja delo na položaju« dodata vejica in besedilo: »III ali II, v istem stolpcu se v vrstici A.8 doda vejica in besedilo »III ali II«, v vrsticah od B.4 do B.6 se besedilo »ali II« nadomesti z vejico in besedilom »III ali II«, v vrstici B.7 se doda vejica in besedilo »III ali II« in v vrstici C.6 se besedilo »III ali III/II« nadomesti z besedilom »III/II, III ali II«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s prvim obračunom plač po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 57/08 in 80/08).
Št. 00714-25/2008/5
Ljubljana, dne 11. septembra 2008
EVA 2008-3111-0063
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti