Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

3787. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlokao vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Gorenja vas - Poljane, stran 12161.

Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni listi RS, št. 54/07 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 3. korespondenčni seji dne 28. 8. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Gorenja vas - Poljane
1. člen
V Odloku o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Gorenja vas - Poljane se spremeni 5. člen, tako da se na novo glasi:
»5. člen
Delež vračila, ki pripada posameznemu upravičencu, se ugotavlja na podlagi dokazil o vlaganjih in podatkov iz sklenjenih pogodb.
Če je v pogodbi določeno, da naročniki telefonskih priključkov opravijo gradbena dela v lastni režiji ali prispevajo lasten material, se količina dela in materiala obračuna skladno s Pravilnikom o podatkih za ugotavljanje višine vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 1/04, 61/04, 95/04 – popr., 92/06). Kot dokazilo za število opravljenih ur dela in količino lastnega materiala lahko služi takratno zaključno finančno poročilo ali kak drug dokument s številom opravljenih ur dela in vloženega materiala, pripravljenem ob končanju izgradnje telefonskega omrežja.
Na osnovi ugotovitve vloženih sredstev posameznega upravičenca in določb 4. člena zakona ter izida poravnave, bo občinska uprava izračunala višino sredstev za vračilo.
Upravičenci bodo pozvani, da na osnovi vloge za vračilo dela vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje posredujejo potrebne podatke, na podlagi katerih bodo upravičencem nakazana vložena sredstva.«
2. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba upravičenca ali druga veljavna listina, iz katere je jasno razvidno, da gre za vlaganja v izgradnjo telefonskega omrežja, v izjemnih primerih, ko te ne obstajajo, lahko komisija odloči tudi na podlagi drugih verodostojnih dokazil.«
3. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nastopa dvoje ali več oseb, morajo dediči enega izmed sebe pooblastiti, da jih bo zastopal v postopku. Skupno pisno pooblastilo je potrebno izročiti občini. Razdelitev sredstev med dediči ni več stvar občine.«
4. člen
Spremeni se 9. člen tako, da se na novo glasi:
»9. člen
O vseh odprtih vprašanjih (npr. ustreznost dokazil in podobno) bo v skladu s tem odlokom in zakonom odločala komisija, ki pripravi stališča do predlaganih rešitev iz poravnav in predlaga nadaljnje postopke.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 381-1125/2008-001
Gorenja vas, dne 28. avgusta 2008
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti