Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008

Kazalo

3765. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri OŠ 16. decembra Mojstrana in v vrtcu pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, stran 12035.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 17., 18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 18. seji dne 27. 8. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov v vrtcu pri OŠ 16. decembra Mojstrana in v vrtcu pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
1. Cena programa v vrtcu, ki izvaja javno službo mesečno na otroka znaša:
Vrtec pri OŠ 16. decembra Mojstrana:
+------------+--------+-----------+---------+--------+---------+
|Program   | Stroški| Materialni| Stroški |Cena EUR| Cena za |
|      | dela | stroški | živil |    | starše |
|      |    |      |     |    |  EUR  |
+------------+--------+-----------+---------+--------+---------+
|1–3 let   | 391,84 |  35,67  | 36,96 | 464,46 | 371,57 |
|celodnevni |    |      |     |    |     |
|(prvo    |    |      |     |    |     |
|starostno  |    |      |     |    |     |
|obdobje)  |    |      |     |    |     |
+------------+--------+-----------+---------+--------+---------+
|3–6 let   | 260,63 |  35,67  | 36,96 | 333,26 | 316,60 |
|celodnevni |    |      |     |    |     |
|(drugo   |    |      |     |    |     |
|starostno  |    |      |     |    |     |
|obdobje)  |    |      |     |    |     |
+------------+--------+-----------+---------+--------+---------+
Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora:
+------------+--------+-----------+---------+--------+---------+
|Program   | Stroški| Materialni| Stroški |Cena EUR| Cena za |
|      | dela | stroški | živil |    | starše |
|      |    |      |     |    |  EUR  |
+------------+--------+-----------+---------+--------+---------+
|1–3 let   | 395,67 |  36,67  | 36,96 | 468,30 | 374,64 |
|celodnevni |    |      |     |    |     |
|(prvo    |    |      |     |    |     |
|starostno  |    |      |     |    |     |
|obdobje)  |    |      |     |    |     |
+------------+--------+-----------+---------+--------+---------+
|3–6 let   | 262,31 |  35,67  | 36,96 | 334,95 | 318,20 |
|celodnevni |    |      |     |    |     |
|(drugo   |    |      |     |    |     |
|starostno  |    |      |     |    |     |
|obdobje)  |    |      |     |    |     |
+------------+--------+-----------+---------+--------+---------+
Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora - Rateče:
+------------+--------+-----------+---------+--------+---------+
|Program   | Stroški| Materialni| Stroški |Cena EUR| Cena za |
|      | dela | stroški | živil |    | starše |
|      |    |      |     |    |  EUR  |
+------------+--------+-----------+---------+--------+---------+
|3–6 let   | 265,84 |  40,35  | 36,96 | 343,16 | 326,00 |
|celodnevni |    |      |     |    |     |
|(drugo   |    |      |     |    |     |
|starostno  |    |      |     |    |     |
|obdobje)  |    |      |     |    |     |
+------------+--------+-----------+---------+--------+---------+
2. Cene veljajo od 1. 9. 2008 dalje.
3. Razlika med potrjeno ceno programov in ceno za starše se krije iz proračuna Občine Kranjska Gora.
4. Izpis otrok iz vrtca je možen v mesecu juliju in avgustu. Samo tisti otroci, ki se bodo naslednje šolsko leto vpisali v šolo, se lahko izpišejo v mesecu juniju.
5. V primeru bolniške odsotnosti nad enim mesecem je na podlagi zdravniškega spričevala možen izpis.
6. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije občina.
7. Če starši obvestijo vrtec do devete ure o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
8. Uskladitev cen po elementih, ki jih določa metodologija, se opravi enkrat letno, glede na letne rasti elementov.
9. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri OŠ 16. decembra Mojstrana in v vrtcu pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, št. 602/15-1/2006-VS z dne 19. 6. 2006.
10. Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati in se uporabljati s 1. 9. 2008.
Št. 007/1-6/208-UG
Kranjska Gora, dne 27. avgusta 2008
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost