Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

3663. Odlok o prenehanju javnega gospodarskega zavoda Center za promocijo in razvoj turizma Občine Kočevje, stran 11830.

Na podlagi 27. in 80. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05), 24. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), tretje alineje prvega odstavka 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) je Občinski svet Občine Kočevje na 14. redni seji dne 7. 8. 2008 sprejel
O D L O K
o prenehanju javnega gospodarskega zavoda Center za promocijo in razvoj turizma Občine Kočevje
1. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Center za promocijo in razvoj turizma Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 20/98, 59/00, 44/04 in 17/05).
2. člen
Javni gospodarski zavod Center za promocijo in razvoj turizma občine Kočevje, ki je vpisan dne 7. 9. 1998 pri registrskem organu Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod zap. št. vpisa 13096500, preneha po postopku likvidacije.
Za izpeljavo vseh potrebnih aktivnosti v zvezi z likvidacijo javnega gospodarskega zavoda iz prvega odstavka tega člena se pooblasti župana Občine Kočevje.
3. člen
Osebam, ki so na dan uveljavitve tega odloka v rednem delovnem razmerju pri javnem gospodarskem zavodu Center za promocijo in razvoj turizma občine Kočevje, preneha delovno razmerje v skladu z zakonom. Kolikor je pri občinski upravi Občine Kočevje prosto delovno mesto, za katerega zaposleni pri javnem gospodarskem zavodu izpolnjuje vse zahtevane pogoje, Občina Kočevje prevzame delavca v delovno razmerje.
4. člen
Svet javnega gospodarskega zavoda sprejme pred uvedbo likvidacijskega postopka vse potrebne računovodske izkaze.
5. člen
Mandat organov javnega zavoda in mandat vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda traja do pravnomočno zaključenega postopka likvidacije.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/06-0111
Kočevje, dne 7. avgusta 2008
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.