Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

3657. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 11818.

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 89. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06, popr. 112/06) je Občinski svet Občine Semič na 14. redni seji dne 31. 7. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Zemljišča parc. št 285/6 – pašnik v izmeri 331 m2, parc. št. 285/7 – pašnik v izmeri 257 m2, parc. št. 285/10 – pašnik v izmeri 8 m2, vse vpisane k vl. št. 3240, k.o. Semič, kot javno dobro, prenehajo biti javno dobro v splošni rabi.
2.
Dovoljuje se, da se zemljišča parc. št 285/6 – pašnik v izmeri 331 m2, parc. št. 285/7 – pašnik v izmeri 257 m2, parc. št. 285/10 – pašnik v izmeri 8 m2, vse vpisane k vl. št. 3240, k.o. Semič, odpišejo iz vl. št. 3240, k.o. Semič. Vpišejo se v nov vložek iste k.o. in pri njem se vknjiži lastninska pravica za: Občino Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, matična številka: 5880262.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-25/2008-2
Semič, dne 31. julija 2008
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.