Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

3652. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE«, stran 11809.

Na podlagi 11. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 161. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03 in 33/07), in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet na 13. redni seji, ki je bila 29. 5. 2008, sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE«
1. člen
V prvem odstavku 3. člena Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE« (Uradni list RS, št. 136/04) se doda nova sedma točka, ki se glasi:
»7. Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji«.
Dosedanji 7. in 8. točka se preštevilčita in sta sedaj 8. in 9. točka.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 007-05/2008
Ljubno, dne 29. maja 2008
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.