Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

3648. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec, stran 11799.

Na podlagi 50. člena ZPNačrt župan Občine Dobrova - Polhov Gradec objavlja
J A V N O N A Z N A N I L O
sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec
Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec bo potekala od 10. septembra, 2008 do 10. oktobra, 2008 (30 dni) v prostorih Občine Dobrova – Polhov Gradec ob delavnikih od 9.00 do14.00 ure in v sredo do 17.00 ure. To naznanilo bo objavljeno najmanj 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve v glasilu Naš časopis, Uradnem listu, ter spletnem naslovu www.dobrova-polhovgradec.si.
Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec bo v prostorih kulturnega doma na Dobrovi, ulica Vladimirja Dolničarja 2, 2. oktobra, 2008, ob 17.00 uri. Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske uprave.
Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje
Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dobrova-Polhov Gradec v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov Občine Dobrova - Polhov Gradec, ul. Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova, z oznako »Javna razgrnitev SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA IN DRUŽBENEGA PLANA - pripombe«, ali z vpisom v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve. Pripombe in mnenja bo možno podati v času javne razgrnitve.
Št. 350-0002/2008-34
Dobrova, dne 30. julija 2008
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.