Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

3647. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) in okoljskega poročila na podlagi celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), ki se izdela v okviru izdelave OPN, stran 11799.

Na podlagi 50. člena ZPNačrt župan Občine Dobrova - Polhov Gradec objavlja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) in okoljskega poročila na podlagi celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), ki se izdela v okviru izdelave OPN
Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila bo potekala od 10. septembra, 2008 do 10. oktobra, 2008 (30 dni) v prostorih Občine Dobrova - Polhov Gradec ob delavnikih od 9.00 do14.00 ure in v sredo do 17.00 ure. To naznanilo bo objavljeno najmanj 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve v glasilu Naš časopis, Uradnem listu, ter spletnem naslovu www.dobrova-polhovgradec.si.
Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila bo v prostorih kulturnega doma na Dobrovi, ulica Vladimirja Dolničarja 2, 2. oktobra, 2008, ob 17.00 uri. Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske uprave.
Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje
Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek strateškega dela OPN in okoljsko poročilo v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov Občine Dobrova - Polhov Gradec, ul. Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova, z oznako »Javna razgrnitev OPN – pripombe«, ali z vpisom v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve. Pripombe in mnenja bo možno podati v času javne razgrnitve.
Št. 350-0008/2007-60
Dobrova, dne 30. julija 2008
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.