Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

3646. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za enoto urejanja VS8/6-5 Selo, stran 11799.

Na podlagi 57. člena ZPNačrt ter v skladu s 7. in 30. členom Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) je župan Občine Dobrova - Polhov Gradec, Lovro Mrak, dne 31. 7. 2008 sprejel
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za enoto urejanja VS8/6-5 Selo
1.
Obrazložitev
Ker bo nameravan poseg zaradi obsega imel povečane vplive na obstoječo cestno in komunalno infrastrukturo, bo potrebno le-to rekonstruirati tudi v območju, ki presega z planskim aktom predvideno ureditveno obdelave.
2.
Sklep
Ureditveno območje skupaj zrazširjeno območje obdelave obsega naslednje parcele:
1/1, 1/2, 2/1, 2/1, 2/2, 2/3, 5/1, 22, 26/2, 29, 30, 31/1, 31/3, 32, 33, 35/1, 35/2, 36/1, 36/3, 37/1, 37/2, 38, 39/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 47/2, 47/3, 47/5, 48, 49, 50/1, 50/2, 50/3, 64, 71/1, 72/1, 72/2, 75/2, 76, 101/5, 101/6, 101/7, 101/8, 102/1, 102/2, 103/1, 103/6, 104/4, 104/7, 110, 111/2, 112/1, 112/2, 112/3, 114/2, 115/2, 115/3, 115/5, 115/6, 115/7, 117/1, 117/3, 708/2, 708/3, 709/2, 709/3, 1006/1, 1006/2, 1006/3, 1006/4, 1006/5, 1006/10, 1006/11, 1006/12, 1007, 1036/1, 1036/2, 1036/3, 1036/5, 1036/6, 1036/7, 1040/1, 1040/2, 1040/3, 1041/1, 1041/2, 1041/3, 1041/4, 1041/5, 1041/6, 1041/7, 1041/8, 1041/9, 1043/2, 1044, 1059/5, 1060/1, 1060/2, 1060/3, 1060/4, 1061, 1062/1, 1062/2, 1062/3, 1062/4, 1063, 1084/1, 1084/2, 1084/3, 1084/4, 1087/1, 1087/2, 1087/3, 1087/4, 1088, 1089/1, 1089/2, 1089/3, 1089/4, 1089/5, 1089/6, 1089/7, 1089/8, 1089/9, 1089/10, 1089/11, 1090/1, 1090/3, 1090/4, 1090/5, 1091/1, 1091/2, 1092/1, 1092/3, 1092/4, 1094/1, 1094/2, 1095, 1105/2, 1106, 1107/1, 1118/2, 1118/3, 1118/4, 1118/5, 1249/1, 1249/7, 1250/1, 1251, 1263, 1265, 1267, 1268, 1269, 1271, 1336/1, 1336/2, 1336/3, 1336/4, 1336/5, 1336/6, 1336/7, 1336/8, 1338, 1340/1, 1340/2, 1340/3, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350/1, 1352, 1353/1, 1353/2, 1353/3, 1353/4, 1354, 1355, 1356/1, 1356/2, 1357/1, 1357/2, 1357/3, 1357/4, 1357/5, 1357/6, 1357/7, 1358/1, 1358/2, 1358/3, 1358/4, 1358/5, 1359, 1362/4, 1362/5, 1369, 1370/7, 1371/1, 1372/1, 1372/2, 1372/3, 1372/5, 1372/6, 1372/7, 1372/8, 1372/9, 1372/10, 1372/11, 1373/1, 1373/2, 1373/3, 1373/4, 1373/5, 1373/6, 1373/7, 1373/8, 1373/9, 1373/10, 1373/12, 1374/2, 1383/1, 1383/2, 1383/4, 1385/9, 1390/1, 1390/2, 1392, 1393, 1394/2, 1395/1, 1395/2, 1395/3, 1395/13, 1396/2, 1400/1, 1400/2, 1400/3, 1401/1, 1401/5, 1403, 1405, 1406/1, 1407/2, 1407/3, 1407/4, 1411, 1414, 2123/2, 2123/3, 2123/4, 2133/1, 2133/2, 2133/3, 2134, 2149, 2158, 2159, 2173/1, 2173/3, 2173/6, 2173/11, 2173/12.
Vse parcele so k.o. Šujica.
V primeru potrebe se območje lahko dodatno razširi.
3.
Objava
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, Naš časopis, na svetovnem spletu in se ga pošlje Ministrstvu za okolje in prostor RS.
4.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0005/2007-12
Dobrova, dne 31. julija 2008
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.