Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

3642. Seznam izdane tehnične smernice, stran 11794.

Na podlagi drugega odstavka 12. člena in v zvezi z drugim odstavkom 11. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US in 126/07) izdaja ministrica za zdravje v soglasju z ministrom za okolje in prostor
S E Z N A M
izdane tehnične smernice
I.
Izdana je bila naslednja prostorska tehnična smernica TSG-12640-001:2008 Zdravstveni objekti, ki vsebuje naslednje zahteve iz Pravilnika o pripravi in sprejemu tehničnih smernic na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti (Uradni list RS, št. 122/04):
– »Prostorske tehnične smernice (urbanistične, prostorske in ergonomske)« za zdravstvene objekte – bolnišnica, zdravstveni dom, zavod za zdravstveno varstvo.
II.
Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 315-2/2008/38
Ljubljana, dne 15. julija 2008
EVA 2008-2711-0098
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje
 
Soglašam!
 
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor