Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008

Kazalo

3525. Pravilnik o spremembah Pravilnika o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu, stran 11463.

Na podlagi 33. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 – popr.) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu
1. člen
V Pravilniku o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 1/08) se črta 2. člen.
2. člen
Črta se 4. člen.
3. člen
Črta se zadnja alineja 8. člena.
4. člen
Črta se 9. člen.
5. člen
V drugem odstavku 10. člena se besedilo drugega stavka spremeni tako, da se glasi: »Črke napisa morajo biti črne barve na rumeni svetlobni tabli ali rumene barve na črni svetlobni tabli.«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-118/2008/11-82781
Ljubljana, dne 16. julija 2008
EVA 2008-2411-0039
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost