Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008

Kazalo

3523. Pravilnik o pogojih in načinu določitve uradnega kratkega imena naselja in uradnega kratkega imena ulice, stran 11462.

Na podlagi drugega odstavka 11. in 22. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o pogojih in načinu določitve uradnega kratkega imena naselja in uradnega kratkega imena ulice
1. člen
(vsebina urejanja)
Ta pravilnik določa pogoje in način določitve uradnega kratkega imena naselja in uradnega kratkega imena ulice, ki se vodita v registru prostorskih enot, kadar ime naselja ali ime ulice presega določeno število znakov.
2. člen
(pogoji za določitev uradnega kratkega imena naselja in uradnega kratkega imena ulice)
(1) Uradno kratko ime naselja se določi naselju, kadar ime naselja presega 25 znakov.
(2) Uradno kratko ime se določi ulici, kadar ime ulice presega 35 znakov.
(3) Znaki iz prvega in prejšnjega odstavka so lahko alfanumerične oznake, ločila ali presledki.
(4) Pod enakimi pogoji kot v slovenskem jeziku se določi uradno kratko ime naselja in uradno kratko ime ulice v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
3. člen
(način določitve uradnega kratkega imena naselja in uradnega kratkega imena ulice)
(1) Uradno kratko ime naselja se določi tako, da ima največ 25 znakov.
(2) Uradno kratko ime ulice se določi tako, da ima največ 35 znakov.
(3) Predlagano uradno kratko ime naselja oziroma uradno kratko ime ulice mora biti zapisano z malimi črkami z ustrezno uporabo velikih začetnic, ločil in presledkov v skladu s pravopisom.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-146/2008
Ljubljana, dne 11. julija 2008
EVA 2008-2511-0121
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
 
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost