Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008

Kazalo

3515. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Ugotovitvenega sklepa o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta OPN, stran 11453.

Na podlagi 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) ter 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 15. redni seji dne 16. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Ugotovitvenega sklepa o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta OPN
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Ugotovitvenega sklepa o pričetku priprave Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
2. člen
(namen odloka)
Ta odlok se sprejema zaradi preprečitve utemeljene nevarnosti, da bo izvedba prostorske ureditve močno otežena ter da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe in bodo zanjo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
3. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Sprejem predvidenega občinskega prostorskega načrta je utemeljen na podlagi Ugotovitvenega sklepa o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) (Uradni list RS, št. 94/07).
4. člen
(zavarovano območje)
Območje začasnih ukrepov obsega zemljišča predvidena za ureditev poslovne cone Grabonoš ob priključku na avtocesto z naslednjimi parcelnimi številkami: 1305, 1304/2, 1303, 1302, 1301, 1300/2, 1299/2, 1298/2, 1297/2, 1296/2, 1295/2, 1275/2, 1274, 1269, 1268, 1272, 1271, 1308/4, 1309/2, 1310/2, 1307/3, 1280, 1281/2, 1278, 1279/2, 1277, 1276, 1283/3, 1294/3, 1293/3, 591/2, 593/3, 592, 1307/4, 1270, vse k.o. Grabonoš.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
(1) Na zavarovanem območju je prepovedano:
1. Parcelacija zemljišč in promet z njimi;
2. Urejanje trajnih nasadov;
3. Izvajanje gradenj, če za njih gradbeno dovoljenje še ni dokončno oziroma če ne gre za gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga infrastruktura.
(2) Upravna enota, ki v nasprotju s prepovedmi iz prejšnjega odstavka izda dovoljenje, nosi stroške, ki bi utegnili nastati imetniku dovoljenja.
6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
(1) Začasni ukrepi, določeni v prejšnjem členu, veljajo štiri leta od uveljavitve tega odloka, vendar največ eno leto po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta.
(2) Če razlogi iz 2. člena prenehajo pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena, občinski svet sprejme odlok o prenehanju veljavnosti tega odloka.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-00002/2008
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 17. julija 2008
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost