Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008

Kazalo

3505. Obvezna razlaga točke 4.3.3. (raba prostora) Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za območje Občine Brežice v povezavi z 11. členom Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice za postavitev hlevov na kmetijska zemljišča v podaljških obstoječih dvorišč, stran 11414.

Na podlagi 11. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 in 27/08), 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95, 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 13. redni seji dne 7. 7. 2008 sprejel
O B V E Z N A R A Z L A G A
točke 4.3.3. (raba prostora) Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za območje Občine Brežice v povezavi z 11. členom Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice za postavitev hlevov na kmetijska zemljišča v podaljških obstoječih dvorišč
Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, in Uradni list RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/ 03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04) se glasi:
1. člen
V 4. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice v letu 1993 (Uradni list RS, št. 37/94) je v točki 4.3.3. – Raba prostora navedeno:
»Na 1. območju kmetijskih zemljišč so dopustne gradnje objektov za potrebe kmetijstva skladno z 11. in 15. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih pod pogojem, da je ta gradnja usklajena z varovanjem in rabo dobrin splošnega pomena kakor tudi z osnovnim konceptom poselitve (oblikovanje naselij, infrastrukturna opremljenost).«
Obvezna razlaga točke 4.3.3:
Na osnovi takrat veljavnega Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86), kjer je v 11. členu navedeno, da je poseg možen, če je le ta opredeljen v dolgoročnem planu občine in določb drugega odstavka 15. člena, ki določil, da se v primeru gradnje objektov za rejo govedi ne šteje za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča ter v povezavi z 11. členom in s točko 1. v 14. členu Prostorskih ureditvenih pogojev, se šteje, da je poseg na kmetijska zemljišča za namen postavitve hlevov v podaljšku dvorišč mogoč, skladno z določili Zakona o graditvi objektov in njegovimi podzakonskimi akti.
2. člen
Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, in Uradni list RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/ 03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04) in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-11/2008
Brežice, dne 7. julija 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost