Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2008 z dne 10. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2008 z dne 10. 6. 2008

Kazalo

2479. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Rb2008), stran 6393.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in prvega odstavka 166. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 30. 5. 2008 sprejel
R E B A L A N S P R O R A Č U N A
Republike Slovenije za leto 2008 (Rb2008)
I. SPLOŠNI DEL
(1) Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2008 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
(2) Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2008 se določa v naslednjih zneskih:
II. POSEBNI DEL
(1) Odhodki in drugi izdatki Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2008 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:
Ta rebalans začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 58/08).
Št. 411-01/06-86/10
Ljubljana, dne 30. maja 2008
EPA 2073-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti