Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008

Kazalo

2330. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica – južni del, stran 5958.

Na podlagi 60. člena Zakona prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) – Uradni list RS, št. 33/07, Programa priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica – južni del (Uradni list RS, št. 24/07) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00, 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 15. redni seji dne 27. 5. 2008 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica – južni del
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica – južni del.
2. člen
Območje OPPN obsega zemljišča ali dele zemljišč s parc. št.: 1911/2, 1912, 1914/1, 1914/2, 1916/1-del, 1916/3-del, 1916/4-del, 1916/7-del, 1917/1, 1918/2, 1920/1, 1920/10, 2317/2-del, vse v k.o. Rudnik.
3. člen
Dopolnjen osnutek OPPN se javno razgrne za najmanj 30 dni, to je od 4. 6. 2008 do 4. 7. 2008.
Mesto javne razgrnitve je Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dne 18. 6. 2008 ob 17. uri v kulturni dvorani na Lavrici, Dolenjska cesta 327.
5. člen
V času javne razgrnitve se lahko podajo pisne pripombe in predlogi k dopolnjenemu osnutku OPPN, na mestu javne razgrnitve ali po pošti na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način.
Št. 007-09/2008
Škofljica, dne 29. maja 2008
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost