Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008

Kazalo

2326. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih v Občini Slovenska Bistrica, stran 5957.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03), 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) in določil Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 12. redni seji dne 26. 5. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov v vrtcih v Občini Slovenska Bistrica
1. člen
Cene programov znašajo:
+-------------------------------------------+------------------+
|Vrsta programa               | Cena programa v |
|                      |    EUR    |
+-------------------------------------------+------------------+
|1. Dnevni program (6 do 9 ur)       |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)    |      388,75|
+-------------------------------------------+------------------+
|Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)    |      289,05|
+-------------------------------------------+------------------+
|Kombinirani oddelki (1 do 6 let)      |      310,08|
+-------------------------------------------+------------------+
|Oddelek 3–4 leta              |      310,08|
+-------------------------------------------+------------------+
|Oddelek s posebnimi potrebami       |      763,78|
+-------------------------------------------+------------------+
|2. Poldnevni program (4 do 6 ur)      |         |
|brez prehrane               |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)    |      262,97|
+-------------------------------------------+------------------+
|Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)    |      204,90|
+-------------------------------------------+------------------+
|Kombinirani oddelki (1 do 6 let) in oddelek|      241,93|
|3–4 leta                  |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|3. Krajši program             |      104,73|
|(3–6 let, brez prehrane)          |         |
+-------------------------------------------+------------------+
2. člen
Cene prehrane znašajo:
+------------------------+-------------------+-----------------+
|     Obroki     |   Dnevno EUR  |  Mesečno EUR  |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|Zajtrk         |        0,70|      15,40|
+------------------------+-------------------+-----------------+
|Malica         |        0,48|      10,56|
+------------------------+-------------------+-----------------+
|Kosilo         |        1,63|      35,86|
+------------------------+-------------------+-----------------+
|Skupaj         |        2,81|      61,82|
+------------------------+-------------------+-----------------+
3. člen
Pri dnevni odsotnosti se odbijajo stroški živil v višini:
+--------------------------------+-----------------------------+
|       Obroki       |     Dnevno EUR     |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Zajtrk             |             0,25|
+--------------------------------+-----------------------------+
|Malica             |             0,17|
+--------------------------------+-----------------------------+
|Kosilo             |             0,59|
+--------------------------------+-----------------------------+
|Skupaj             |             1,01|
+--------------------------------+-----------------------------+
4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Slovenska Bistrica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka za največ en mesec. Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Za počitniško rezervacijo plačajo starši 30% plačila določenega z odločbo.
Prav tako lahko starši enkrat letno uveljavljajo oprostitev plačila vrtca zaradi bolezni oziroma poškodbe otroka. Starši lahko uveljavljajo oprostitev plačila v primeru, če otrok zaradi bolezni oziroma poškodbe ni obiskoval vrtca najmanj 20 oziroma do največ 30 delovnih dni.
Na podlagi vloge staršev z ustreznimi zdravniškim dokazilom, Občina Slovenska Bistrica izda odločbo o oprostitvi plačila.
5. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2008 dalje.
Slovenska Bistrica, dne 26. maja 2008
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost