Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008

Kazalo

2313. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 5927.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07 in 14/08) ter 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 in 126/07) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 14. redni seji dne 27. 5. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 2983/6, pot v izmeri 11 m² in parc. št. 2983/7, pot v izmeri 29 m², obe vpisani pri vložku številka 1554, k.o. Mirna Peč.
II.
Zemljišči iz I. točke tega sklepa prenehata imeti status javnega dobra in postaneta last Občine Mirna Peč.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-06/2008-7
Mirna Peč, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.

AAA Zlata odličnost