Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008

Kazalo

2308. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Mirna Peč, stran 5924.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 28/06 – Skl.US: U-I-51/06-5, 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 – Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt), 13. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mirna Peč (Uradni list RS, št. 21/02) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07 in 14/08) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 14. redni seji dne 27. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Mirna Peč
1. člen
Četrti odstavek 14. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Mirna Peč (Uradni list RS, št. 73/03) se spremeni tako, da glasi:
»Uporabnik je dolžan zavarovati vodomerno napravo in radijski oddajnik pred poškodbami in vremenskimi vplivi, vzdrževati merilno mesto, skrbeti za njegovo čistost in stalno dostopnost ter pooblaščenim delavcem in upravljavcem izvajalca javne službe omogočati nemoten dostop.«
2. člen
Tretji odstavek 15. člena se spremeni tako, da glasi:
»V primeru, da je za poškodbo vodomerne naprave ali radijskega oddajnika kriv uporabnik, je dolžan poravnati vse stroške, ki jih je s tem povzročil, izvajalec javne službe pa je dolžan poškodovano napravo hraniti ves čas postopka.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-15/2008-1
Mirna Peč, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

AAA Zlata odličnost