Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008

Kazalo

2303. Sklep o določitvi plakatnih mest v času referendumske kampanje, stran 5918.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) je Občinski svet Občine Črenšovci na 13. seji dne 27. 5. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi plakatnih mest v času referendumske kampanje
1.
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili za posvetovalni referendum o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji, je dovoljeno na plakatnih mestih v skladu s tem sklepom in pod pogoji, ki jih določa Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in Odlok o pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Črenšovci (Uradni list RS, št. 93/06).
2.
V Občini Črenšovci se za nameščanje plakatov z referendumsko vsebino določijo naslednja brezplačna plakatna mesta (oglasni panoji):
– Črenšovci (na treh avtobusnih postajah, pri cerkvi in pri starem bloku),
– Žižki (pri kapelici in križišču h.št. 69),
– Trnje (pri novem mostu in vaško-gasilskem domu),
– Gornja Bistrica (pri avtobusni postaji, zadružnem domu in pri Miklavžu),
– Srednja Bistrica (pred trgovino),
– Dolnja Bistrica (pri vaškem domu).
Na brezplačnih plakatnih mestih lahko organizatorji volilne kampanje plakate nameščajo sami. Na plakatno mesto se lahko namesti le en plakat posameznega organizatorja. Največja možna velikost plakata na zgoraj naštetih oglasnih panojih je v velikosti standardnega formata papirja A2.
Poleg navedenih plakatnih mest je dovoljeno brezplačno nameščanje plakatnih panojev na vseh javnih površinah v lasti občine. Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en plakatni pano v velikosti standardnega formata papirja A1 na vsako javno površino s pogojem, da ni oviran promet oziroma da niso ogroženi udeleženci prometa in vhodi ter dostave do zgradb.
3.
Upravljavec plakatne površine bo nemudoma odstranil ves propagandni material, ki bo nameščen v nasprotju s tem sklepom.
4.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. OS-89/13-08
Črenšovci, dne 27. maja 2008
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost